ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามการแก้ปัญหาลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

  
     ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามการแก้ปัญหาลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ขณะที่ ลำไยเริ่มออกผลผลิต สู๋ท้องตลาดมากขึ้น แต่ราคา เริ่มลดลง ทั้งปัญหาที่เกิดจากพ่อค้าคนกลาง และตัวเกษตรกรเอง
นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์ลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ สำนักพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่มี เกษตรจังหวัดและตัวแทน จาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมให้ข้อมูล ซึ่ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีพื้นที่ปลูกลำไยกว่า 5 หมื่นไร่ คาดการณ์ผลผลิต กว่า 8 แสนตัน ลำไยนอกฤดูออกแล้ว 140,000ตัน ลำไยในฤดู 530,000 ตัน ขณะนี้เก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 31 ยังไม่เก็บเกี่ยวร้อยละ 68 หรือประมาณ 350,000 ตัน รา คาสดช่อเกรด AA ส่งออกกิโลกรัมละ 40 บาท ขายในประเทศ กิโลกรัมละ 35 บาท ล่าสุดเกรด AA ลดลงมาเหลือกิโลกรัมละ 20 บาท ขณะที่รูดร่วงกิโลกรัมละ 18 บาท ราคาได้ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง จากปัญหา ทั้งจากเกษตรกรเอง ที่รีบเก็บลำไยทั้งๆที่ยังไม่แก่ ขณะที่พ่อค้าคนกลางรายใหญ่ ไม่เปิดรับซื้อลำไยจากเกษตรกร พ่อค้ารายย่อยไม่มีที่เก็บ ประกอบกับช่องว่างระหว่างราคาห่างกันเกินไป ข่าวลือเรื่องทหารตรวจจับเครื่องร่อนลำไย ทำให้ล้งต่างๆไม่ยอมรับซื้อจากเกษตรกร ข่าวเรื่อง มาตรการราคาแนะนำ ล้วนเป็นปัญหาทำให้ราคาลำไยตกต่ำ ล่าสุด คชก.ได้อนุมัติงบประมาณ 73 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย 70,000 ตัน ใน 3 มาตรการ คือกระจายออกนอกแหล่งผลิต ส่งเสริมการแปรรูปอบแห้งทั้งเปลือกและอบแห้งสีทอง และส่งเสริมการตลาด จากการรับฟังปัญหา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกร และจะต้องเข้าไปพูดคุยกับพ่อค้าคนกลางและล้งรับซื้อลำไยในพื้นที่ เพื่อป้องกันการผูกขาดราคา ทั้งนี้จากข้อมูล จีนไม่มีลำไยในสต็อก เช่นเดียวกับไทยที่ไม่มีลำไยเก่าเก็บ จึงไม่ควรที่ราคาจะตกต่ำเช่นนี้ โดยก่อนหน้านี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประสานให้กระทรวงพาณิชย์เจรจากับทูตย์พาณิชย์และรัฐบาลจีนร่วมแก้ปัญหาด้วย
ในการนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางไปดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยเนื้อสีทองหมู่ 7 บ้านริมวาง ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง หลังจากนั้นได้ไปดูจุดกระจายลำไยสดช่อภายในประเทศและส่งออกบ้านกำนันอุ่นเรือน คำภิโล บ้านเปียง อำเภอสันป่าตองและเดินทางต่อไปตรวจเยี่ยมสถานการณ์ลำไยที่จังหวัดลำพูนด้วย
 
2 สิงหาคม 2557 , 19:20 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่