กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เตรียมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557

  
     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เตรียมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 อย่างยิ่งใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนสิงหาคมนี้
นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กำหนดจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 12 – 28 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นปีแรกที่มีการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติออกสู่ภูมิภาค
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นผู้ประสานงานหลัก เพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รัชกาลที่ 4 รวมถึง พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย รัฐกาลที่ 9 ภายในงานจะมีการรวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ มาจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เพื่อหวังกระตุ้นให้สังคมไทยหันมาใส่ใจและเกิดแรงบันดาลใจในการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคม ผู้สนใจเที่ยวชมงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 2101 หรือทางเว็บไซต์ www.most.go.th , www.nsm.or.th
 
3 สิงหาคม 2557 , 17:09 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่