มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดรับน้องขึ้นดอยสุเทพ เข้มงวดสกัดเหล้าเบียร์

  
     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดรับน้องขึ้นดอยสุเทพ เข้มงวดการพกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ติดตัวขึ้นดอยไปด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่อุทยาน ตรวจยึด และบังคับใช้กฎหมายร่วมด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นำนักศึกษาน้องใหม่ กว่า 5,000 คน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเดินขึ้นดอย เริ่มต้น ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย โดยในปีนี้มีนักศึกษาน้องใหม่และรุ่นพี่ของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรม 5 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาลัยนานาชาติ เดินทางขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี เสริมความสัมพันธ์สร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มรุ่นพี่รุ่นน้อง อันจะนำไปสู่การเป็นหนึ่งเดียวกันของนักศึกษารั้วมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยแต่ละคณะได้มีการจัดทำป้ายและมีการเล่นดนตรีเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานระหว่างการจัดกิจกรรม
นายกรกช ไชยวงค์ ประธานชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กล่าวว่า หลายปีที่ผ่านมา ยังพบนักศึกษารุ่นพี่บางกลุ่มนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์พกพาติดตัวขึ้นดอยไปด้วย ทำให้เสียภาพลักษณ์ของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย ในปีนี้ ทางชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จึงได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยและเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนคณะต่างๆ ในการร่วมรณรงค์รับน้องขึ้นดอย ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ด้านเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ก็ได้การจัดตั้งจุดสกัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนจะมีการเดินขึ้นดอยสุเทพ ณ บริเวณด่านตรวจห้วยแก้ว เพื่อเป็นการลดปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกิจกรรมรับน้องและเป็นการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยกฎหมายอุทยานแห่งชาติเป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากการตรวจสอบได้มีการพบผู้ที่นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นไปบนเขตอุทยานแห่งชาติแต่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยืดไว้ได้ ถือว่าเป็นความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเดินขึ้นดอยแบบปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมหาวิทยาลัย
 
3 สิงหาคม 2557 , 18:10 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่