กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่ม 1 เจรจาการค้า ณ จังหวัดภูเก็ต

  
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นำผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์เจรจาการค้าภายใต้โครงการเปิดตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน ณ จังหวัดภูเก็ต เป้าหมายเพื่อขยายช่องทางการตลาด เชื่อมโยงการค้ากับลูกค้าเป้าหมายทั้งระดับประเทศและนานาชาติ
นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้แทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นประธานเปิดงานเจรจาการค้า (Business Matching) กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ เพื่อเจาะตลาดกลุ่มใหม่ ในตลาดอาเซียน+ 6 ภายใต้โครงการเปิดตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมเยี่ยมชมงาน การเจรจาธุรกิจการค้าครั้งนี้ มีผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เข้าร่วม จำนวน 22 กิจการ ซึ่งได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงสร้างสรรค์และเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เป็นสินค้าประเภทตกแต่งบ้าน โรงแรม ของขวัญของชำร่วย และของที่ระลึก เพื่อเจาะคู่ค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงแรม อสังหาริมทรัพย์ สปา ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในกลุ่มอันดามัน เช่น กระบี่ พังงา และสุราษฏร์ธานี ผลจากการจับคู่เจรจาครั้งนี้ ก่อให้เกิดการสั่งซื้อสินค้า และสินค้าที่นำมาจัดแสดงยังสามารถจำหน่ายได้อีกด้วย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มุ่งส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมจากเอกลักษณ์และสินค้าในท้องถิ่น แสวงหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพโดยให้ความสำคัญการเชื่อมโยงให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ตลาดโลกของภูมิภาคอาเซียน โดยในตลาดอาเซียนตอนล่าง ซึ่งมีประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย เป็นตลาดส่งออกสำคัญ จึงเล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในการเป็นจุดศูนย์กลางกระจายสินค้าและเชื่อมโยงไปยังตลาดอาเซียนตอนล่าง รวมถึงเป็นฐานรองรับตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีความเป็นสากลในระดับสูง จากแรงสนับสนุนพื้นฐานทางเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวซึ่งรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจต่างชาติที่นิยมเข้ามาพักผ่อนและอยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต
 
3 สิงหาคม 2557 , 18:12 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่