พบธนบัตรปลอมชนิดราคา 1,000 บาท

  
     ผู้จัดการศูนย์จัดการธนบัตรเชียงใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แนะประชาชนถึงวิธีสังเกตธนบัตรปลอม หลังจากมีข่าวธนบัตรชนิด 1,000 บาท ระบาดเป็นเงินประมาณ 7 แสนบาท
นางลัดดา ฐิติเกียรติพงศ์ ผู้จัดการศูนย์จัดการธนบัตรเชียงใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เปิดเผยเกี่ยวกับการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ การพบการใช้ธนบัตรปลอมชนิดราคา 1,000 บาท โดยได้ตรวจสอบและพบว่า มีธนบัตรปลอม ชนิดราคา 1,000 บาท หมายเลข 9ฉA 3828862 และหมายเลข 9ฉA 3828863 เข้ามาในระบบ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากระบบจริงและสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า คือ ไม่ปรากฏลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ จึงได้มีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามและเฝ้าระวัง พร้อมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีสังเกตธนบัตร 3 วิธี ได้แก่ การสัมผัส เนื้อกระดาษธนบัตร เป็นกระดาษชนิดพิเศษ มีความเหนียว แกร่ง ทนต่อการพับดึงและให้ความรู้สึกแตกต่างจากกระดาษทั่วไป การสัมผัสตัวเลขแจ้งราคาและคำว่ารัฐบาลไทย จะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์ ส่วนการยกส่อง เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง จะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในเนื้อกระดาษอย่างชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รวมถึงรูปลายไทยขนาดเล็กที่มีความโปร่งแสงพิเศษ แถบสีโลหะจะฝังอยู่ในเนื้อกระดาษ บนแถบมีตัวอักษรและตัวเลขแจ้งชนิดราคา ส่วนการพลิกเอียง บริเวณมุมของธนบัตร จะพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ชนิดพิเศษ เมื่อพลิกธนบัตรไปมาสีของตัวเลขจะเปลี่ยนสลับจากสีหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งได้
สำหรับผู้ที่ได้รับธนบัตรปลอม หรือสงสัยว่าเป็นธนบัตรปลอม ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือไม่นำออกมาใช้เพราะจะมีความผิดตามกฎหมาย และขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากการแจ้งเบาะแสนั้นนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดฐานปลอมแปลงธนบัตร ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับรางวัลนำจับด้วย
 
4 สิงหาคม 2557 , 15:59 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่