ยื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตลำไยตกต่ำในปีการผลิตปี 2557

  
     กลุ่มสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมชาวสวนลำไย เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เกี่ยวกับข้อเสนอการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตลำไยตกต่ำในปีการผลิต 2557
ที่บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมชาวสวนลำไย นำโดย นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ นายเหรียญ เรือนแก้ว นายกสมาคมชาวสวนลำไยไทย และคณะ เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เกี่ยวกับข้อเสนอการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตลำไยตกต่ำในปีการผลิตปี 2557 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างยั่งยืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลำไย ภายหลังจากทางกลุ่มได้มีการยื่นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้การซื้อขายผลผลิตลำไยถูกกดราคาต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ซึ่งมีต้นทุนในการผลิตลำไยเกรด AA = 20 บาท เกรด A = 15 บาท เกรด B = 10 บาท ต่อกิโลกรัม และราคาเฉลี่ยประมาณ 14.39 บาทต่อกิโลกรัม แต่ราคาในตลาดปัจจุบันอยู่ที่ 19,9,4 บาท เฉลี่ยกิโลกรัมละ 10.35 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้เกษตรกรได้รับเงินจากการขายต่ำกว่าต้นทุนถึง 4 บาทต่อกิโลกรัม จึงขอความช่วยเหลือจากผู้เกี่ยวข้องในการช่วยประกาศราคาซื้อขายตามต้นทุนเกษตรในราคา AA = 20 บาท A = 15 บาท และ B = 10 บาท เพื่อพยุงราคาให้เกษตรกรอยู่รอดโดยด่วนเพราะลำไยสุกแก่เต็มที่แล้วหรือเร่งหามาตรการช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เช่น ชดเชยราคาลำไยที่ต่ำกว่าต้นทุนให้ถึงราคากิโลกรัมละ 4 บาท ในการนี้ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนเข้ารับหนังสือดังกล่าวจากทางกลุ่มผู้ชุมนุมพร้อมทั้งจะนำเรื่องที่ได้รับส่งให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสมต่อไป
 
4 สิงหาคม 2557 , 16:22 น. , อ่าน 1245  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่