ปภ. เตือนประชาชนระวังฝนตกหนักในระยะนี้

  
     กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือนประชาชนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ระวังฝนตกหนักในระยะนี้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือนหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ให้เตรียมพร้อมป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อันเกิดจากฝนตกหนัก ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2557 นี้ ครอบคลุม 31 จังหวัด คือ 13 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ลำปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 16 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู เลย อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ และ 2 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ปราจีนบุรี สระแก้ว โดยให้เตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง แจ้งเตือนประชาชน และปฏิบัติตาม แผนรองรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ในห้วงวันดังกล่าว เนื่องจาก ร่องมรสุมได้พาดผ่านประเทศพม่า ลาว เวียดนามตอนบน ประกอบกับ ลมมรสุมตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ มีกำลังแรง จะทำให้เกิดฝนตกหนัก ซึ่งหากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว ให้รายงานมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทันทีที่ สายด่วนนิรภัย หมายเลข 1784
 
5 สิงหาคม 2557 , 15:27 น. , อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่