กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557

  
     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 ที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างยิ่งใหญ่ ตั้งเป้าหมายจะมีผู้เข้าชมงานกว่าล้านคน พบกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ พร้อมสัมผัสหุ่นยนต์แมมมอธ และโครงกระดูกไดโนเสาร์ยาวกว่า 30 เมตรอย่างใกล้ชิด
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และดร.ศราวุฒิ ศรีสกุน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชน ร่วมกันแถลงข่าว การเตรียมจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดระหว่างวันที่ 12 – 18 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า งานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปีระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย เพื่อแสดงพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ การแสดงความก้าวหน้าศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งจุดประกายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้เกิดการนำไปใช้ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน การจัดงานในปีนี้ ตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่าล้านคน และจังหวัดเชียงใหม่ก็มีศักยภาพมากพอที่จะรองรับการจัดงานในครั้งนี้ทุกด้าน
สำหรับกิจกรรมที่สำคัญภายในงาน ได้แก่ นิทรรศการโลกและการเปลี่ยนแปลง นิทรรศการยุคน้ำแข็ง หรือ ICE AGE ที่จะได้พบกับหุ่นยนต์แมมอธ และโครงกระดูกไดโนเสาร์ ความยาวประมาณ 36 เมตร มาจัดแสดงภายในงาน การฉาย ภาพยนตร์ 4D ที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดโลก นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งผลึก จากภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมการเกษตรแห่งลุ่มน้ำล้านนา และนิทรรศการพลังงานแห่งอนาคต โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการจัดงาน
 
5 สิงหาคม 2557 , 16:01 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่