โครงการทำความดีเพื่อแม่ คืนความสุขให้เยาวชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  
     เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดโครงการทำความดีเพื่อแม่ คืนความสุขให้เยาวชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสได้เข้าสัมผัสชีวิตสัตว์ต่างๆ ฟรี
ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมด้วย พันเอกโกศล ประทุมชาติ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกันเปิดโครงการทำความดีเพื่อแม่ คืนความสุขให้เยาวชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นการแสดงความภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยได้มีการเปิดโอกาสให้กับเด็กด้อยโอกาสจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 450 คน เที่ยวชมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพื่อสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ รวมทั้งได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ต่างๆ ฟรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการแบ่งปันความสุขให้กับกลุ่มน้องๆ ผู้ด้อยโอกาสให้ได้เดินทางท่องเที่ยว ได้เรียนรู้ ได้เห็นในความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติ จะนำมาสู่ทัศนคติ และสร้างจิตสำนึกของเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่า ให้เข้าใจว่าการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพต่อไป นอกจากนี้ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2557 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จะเปิดโอกาสให้แม่ทุกคนได้เที่ยวชมทุกกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งรับของขวัญพิเศษติดมือกลับบ้าน ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 9000 หรือทางเว็บไซต์ www.chiangmainightsafari.com
 
6 สิงหาคม 2557 , 15:32 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่