ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพวันแม่แห่งชาติ

  
     ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพวันแม่แห่งชาติ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฟรี พร้อมร่วมกันประกอบพิธีถวายราชสักการะ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
นายแพทย์ภิศักดิ์ เลิศเรืองปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 กรมอนามัย มีนโยบายให้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการรณรงค์โครงการ “จักรยานรวมใจผองไทยสุขภาพดี ปี 2557” ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สำหรับศูนย์อนามัยที่ 10 จะร่วมกับเครือข่ายชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และใกล้เคียงจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 โดยจะรวมตัวเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.30 น. และพิธีเปิดงานเวลา 07.00 น. ณ ศูนย์อนามัยที่ 10 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น จะร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพร ร้องเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงเทิดพระบิดา กิจกรรมการรณรงค์จักรยานรวมใจผองไทยสุขภาพดี จะออกจากจุดสตาร์ทผ่านวัดหัวฝาย วัดศรีปิงเมืองเข้าสู่ถนนมหิดล(หน้า บ.นิยมพานิชฯ) เลี้ยวเข้าสู่ถนนสนามบิน ผ่านกองบิน 41 ตลาดต้นพยอม ถนนเลียบคันคลองชลประทานไปจนถึงห้วยตึงเฒ่า แล้วร่วมกิจกรรมสันทนาการ เป็นเสร็จสิ้นการรณรงค์ คาดว่าจะมีภาคีเครือข่ายจักรยานเข้าร่วมจำนวนมาก โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย และยังบริการอาหารเครื่องดื่มต่างๆ ด้วย กลุ่ม/ชมรมจักรยานที่สนใจเข้าร่วมสอบถามรายละเอียดที่ น.ส.นิตยา เลิศมัลลิกาพร หมายเลขโทรศัพท์ 08 1672 3824
 
6 สิงหาคม 2557 , 17:53 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่