พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ

  
     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภาคี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,083 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วม และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณท่าน้ำหน้าวัดท่าหลุก ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้มีการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำปิง จำนวน 500,083 ตัว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 82 พรรษา ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การปล่อยพันธ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ นอกจากเป็นการเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แล้ว ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เกิดความรัก และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วม และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ร่วมกันบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน
 
7 สิงหาคม 2557 , 14:50 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่