พสกนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันรพี ประจำปี 2557

  
     พสกนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันรพี ประจำปี 2557 นอกจากนี้ มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน บุตรของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมชั้นผู้น้อยในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 นำคณะข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันรพี ประจำปี 2557 ณ พระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพิธีทางศาสนา และพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย จากนั้น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนักกฎหมาย ทายาทพระองค์ท่าน จำนวน 14 คน วางพวงมาลา มีการถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ
ก่อนหน้านี้ มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ตามที่สถานศึกษาต่างๆ ได้เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ และทุนการศึกษาสำหรับบุตรของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมชั้นผู้น้อยในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท นอกจากนั้น ยังจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันรพี มินิมาราธอน ครั้งที่ 14
 
7 สิงหาคม 2557 , 17:14 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่