เปิดงาน “มหาจุฬาฯ สัปดาห์หนังสือ”

  
    มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดงาน “มหาจุฬาฯ สัปดาห์หนังสือ” พบกิจกรรมทางวิชาการ การประชุมวิจัยนานาชาติ และการออกร้านจำหน่ายในราคาพิเศษ
ที่มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีพิธีเปิดงาน “มหาจุฬาฯ สัปดาห์หนังสือ” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2557 โดยมีการบรรยายพิเศษโดยพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในหัวข้อ “มหาจุฬาวิทยาเขตเชียงใหม่ 30 ปี ร่วมสร้างสรรค์การศึกษาล้านนาไทย” ต่อด้วย การบรรยาย จาก ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ ในหัวข้อ “พลังแห่งความรักและศรัทธา”
นอกจากนี้ ในวันที่ 8 สิงหาคม ช่วงเช้า จะมีการเสวนาวิชาการเรื่อง “พระสิริมังคลาจารย์ สังฆปราชญ์แห่งล้านนากับผลงานอันทรงคุณค่าต่อสังคมไทย” บ่ายมีบรรยายพิเศษเรื่อง “สร้างชีวิต และความฝัน เริ่มด้วยการอ่าน” โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ในวันที่ 9 สิงหาคม ช่วงเช้าจะมีการเสวนาเรื่อง “เรื่องเล่าพื้นบ้าน นิทานพื้นเมืองล้านนา” ช่วงบ่ายมีรายการเทศน์ 2 ธรรมาสน์ โดยพระครูธีรสุตพจน์ เรื่อง “อานิสงส์การสร้างหนังสือ” และพระมหา ดร.ดวงจันทร์ คุตตสีโล เรื่อง “พระในบ้าน” และจะมีพิธีทอดผ้าป่า ในเวลา 15.00 น. ของวันเดียวกัน งาน “มหาจุฬาฯ สัปดาห์หนังสือ” มีกิจกรรมทางวิชาการ การประชุมวิจัยนานาชาติ โดยมีร้านหนังสือหลายร้านมาร่วมออกร้านจำหน่ายในราคาพิเศษ เพื่อส่งเสริมการรักการอ่าน
 
7 สิงหาคม 2557 , 17:22 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่