ภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนมิถุนายน 2557 และไตรมาสที่ 2 ปี 2557

  
     ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงผลภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนมิถุนายน 2557 และไตรมาสที่ 2 ปี 2557 โดยรวมปรับตัวดีขึ้นเกือบทุกด้าน
นายสมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงผลภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนมิถุนายน 2557 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนเกือบทุกด้าน ภายหลังสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายและนโยบายภาครัฐมีความชัดเจนมากขึ้น โดยเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวจากการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เพื่อการส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง ประกอบกับการใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ขณะที่รายได้เกษตรกรปรับดีขึ้น และชาวนาได้รับเงินค้างจ่ายโครงการรับจำนำข้าวแล้ว ขณะที่การท่องเที่ยวชะลอลงตามฤดูกาลและได้รับผลกระทบจากปัจจัยการเมืองบ้าง แต่ปรับตัวดีขึ้นช่วงปลายเดือน สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น อัตราเงินเฟ้อชะลอลง ด้านธนาคารพาณิชย์ เงินฝาก และสินเชื่อชะลอตัว
สำหรับภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ของภาคเหนือ ทรงตัวจากไตรมาสก่อน อุปสงค์ปรับดีขึ้นเล็กน้อย ภายหลังสถานการณ์ทางการเมืองและแนวนโยบายภาครัฐมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงปลายไตรมาส ประกอบกับชาวนามีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น มีสัญญาณการฟื้นตัวของการใช้จ่ายและการลงทุนภาคเอกชน ผู้บริโภคยังระมัดระวังการใช้จ่าย ภาระหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง การส่งออกขยายตัวดีตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่างประเทศ ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐทำให้จำกัด เนื่องจาก ผลกระทบจากการเมืองในช่วงก่อนหน้า ภาคการท่องเที่ยวชะลอลงจากผลกระทบสถานการณ์ทางการเมือง แต่การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากความต้องการของตลาดต่างประเทศ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจของภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อ และการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ ส่วนเงินฝาก และเงินให้สินเชื่อชะลอลง
 
7 สิงหาคม 2557 , 18:01 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่