เกษตรกรผู้ปลูกลำไยแม่วางและดอยหล่อ เข้าร้องขอทางจังหวัดช่วยเหลือราคาลำไย

  
     เกษตรกรผู้ปลูกลำไยในอำเภอแม่วางและอำเภอดอยหล่อ เข้าร้องขอทางจังหวัดให้ช่วยเหลือเรื่องราคาลำไย พร้อมแนะในระยะยาว รัฐบาลต้องดูแลอย่างจริงจังและควบคุมไม่ให้ผู้ประกอบการเอาเปรียบเกษตรกร
ที่บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย นำโดย นายชุมพล อิ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่วาง และตัวแทนเกษตรกรลำไยในอำเภอดอยหล่อ กว่า 30 คน เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องราคาลำไยตกต่ำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ กล่าวว่า ครั้งนี้ได้มายื่นหนังสือเพื่อขอให้หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยเหลือเรื่องราคาลำไยตกต่ำ ตรวจสอบผู้ประกอบการรับซื้อลำไยร่วงสด (ล้ง) ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม ของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 33 ให้จุดรับซื้อต่างๆ รับซื้อลำไยในราคา เกรด AA กิโลกรัมละ 20 บาท เกรด A กิโลกรัมละ 10 บาท เกรด B กิโลกรัมละ 5 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 เป็นต้นมา แต่ปรากฎว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ และผู้ประกอบการรายย่อย กลับรับซื้อลำไยร่วงสด ไม่เป็นไปตามราคาในข้อตกลง โดยรับซื้อลำไยในราคา เกรด AA เหลือ กิโลกรัมละ 15 บาท เกรด A เหลือ กิโลกรัมละ 6 บาท และเกรด B เหลือ กิโลกรัมละ 3-2 บาท รวมทั้งจุดรับซื้อบางจุดเปิดรับซื้อไม่สม่ำเสมอ มีการปิดจุดโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ขณะที่บางแห่งก็รับซื้อไม่หมด โดยบอกว่าล้งเต็ม ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนลำไยเดือดร้อน ขาดทุนและไม่มีสถานที่จำหน่าย โดยขอให้ทางล้งช่วยซื้อในราคาตามมติที่ประชุม เพื่อให้เกษตรกรพอดำรงชีวิตอยู่ได้ ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาในระยะยาว รัฐบาลต้องดูแลอย่างจริงจัง รวมทั้งควบคุมไม่ให้ผู้ประกอบการเอาเปรียบเกษตรกร
จากนี้ กลุ่มดังกล่าวก็จะเดินทางไปยื่น หนังสือต่อ พลตรีศรายุธ รังษี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ณ มลฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ช่วยเหลือและออกมาตรการแก้ไขปัญหา อีกทางหนึ่ง
 
8 สิงหาคม 2557 , 18:45 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่