งาน Outlet สินค้าอุตสาหกรรม มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ อก.คืนความสุขสู่ประชาชน

  
     กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดงาน Outlet สินค้าอุตสาหกรรม มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ อก.คืนความสุขสู่ประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่ ระดมผู้ประกอบการกว่า 400 รายมาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคโดยตรง
นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน Outlet สินค้าอุตสาหกรรม มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ อก.คืนความสุขสู่ประชาชน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2557 โดยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ผลิตสินค้าคุณภาพดีทั่วภาคเหนือมาจำหน่าย ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง กว่า 400 ร้าน เพื่อคืนความสุขให้กับชาวเชียงใหม่และใกล้เคียง ช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ในงานดังกล่าว มีพันเอกโกศล ประทุมชาติ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมงานด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ คลายความกังวลของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบนโยบายให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเร่งหามาตรการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มอย่างเร่งด่วน ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมมีการดำเนินโครงการ Outlet สินค้าอุตสาหกรรม มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ อก.คืนความสุขสู่ประชาชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
นอกจากการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาโรงงานแล้ว ยังมีกิจกรรมคลินิกอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการปรึกษาแนะนำการประกอบธุรกิจในเบื้องต้น ทั้งด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรมและการออกแบบ ด้านบริการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและการขยายกิจการ
 
8 สิงหาคม 2557 , 18:49 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่