พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์

  
     พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 83 รูป ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลเสริมดวงพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะศรัทธาประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล เสริมสิริมงคลดวงพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง 83 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ และมีพิธีบายศรีปัดเคราะห์ตามโบราณประเพณีของล้านนา เพื่อเป็นการสืบชะตาถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
สำหรับบทสวดนวัคคหายุสมธัมม์ แปลว่า หมายถึง ธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์ 9 หรือ ธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ ตามตำนานกล่าวว่า นิยมสวดกันในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเท่านั้น ไม่นิยมสวดกันแพร่หลาย ครั้งแรก จัดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน แต่ก่อนสวดประมาณ 4 ชั่วโมงจึงจะจบ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ตัดพลความออกไปบ้าง คงแต่หัวข้อธรรม ใช้ระยะเวลาสวดเหลือเพียง 2 ชั่วโมง
 
8 สิงหาคม 2557 , 18:54 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่