จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยเต็มที่

  
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยเต็มที่ วางมาตรการไว้หลายแนวทาง ล่าสุด มีการไปเจรจาขายลำไยที่ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับการสั่งซื้อในวงเงิน 150 ล้านบาท
นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยไปแล้วประมาณร้อยละ 50 ช่วงนี้จึงถือว่าเป็นช่วงที่ผลผลิตลำไยออกมากที่สุด ทำให้ราคาตกต่ำลง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนดำเนินการ โดยคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัด(คพจ.)จังหวัดเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้ผู้เข้าร่วมโครงการในการส่งเสริมการแปรรูปลำไย โดยสนับสนุนเงินชดเชย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 จำนวน 42 ราย วงเงิน 440 ล้านบาทแล้ว ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินการได้ทันที นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถกู้เงิน “แพคกิ้ง สต็อค” ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในวงเงิน 744 ล้านบาทได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกระจายผลผลิตลำไยไปสู่ผู้บริโภคโดยตรงภายในจังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมาย 1,000 ตัน โดยมีจุดจำหน่ายที่สวนบวกหาด บริเวณศาลากลาง ไนท์ซาฟารี และสถานที่จัดงานต่างๆ ส่วนภายในประเทศ เป้าหมาย 5,300 ตัน ทั้งนี้ ได้ประสานจังหวัดนอกแหล่งผลิตลำไยให้ช่วยรับไปกระจายให้ผู้บริโภคโดยตรงในราคาพิเศษ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว และจะเพิ่มความเข้มข้นในการกระจายไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ให้มากยิ่งขึ้น ในด้านต่างประเทศ มีการนำคณะผู้ประกอบการลำไยสดและแปรรูปภาคเหนือไปเจรจาขายลำไยที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2557 ได้รับการสั่งซื้อในวงเงิน 150 ล้านบาท
 
8 สิงหาคม 2557 , 18:58 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่