มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมประเพณีเดิน - วิ่งการกุศล แม่โจ้ - สันทราย ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมประเพณีเดิน - วิ่งการกุศล แม่โจ้ - สันทราย ประจำปี 2557 นำคณะนักศึกษาใหม่ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประมาณ 5,000 คน เข้าร่วม ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดกิจกรรมประเพณีเดิน-วิ่งการกุศล แม่โจ้ - สันทราย ประจำปี 2557 โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ จุดปล่อยตัวประตูสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในการจัดงานดังกล่าวมีนักศึกษาใหม่ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากทุกวิทยาเขต รวมถึงศิษย์เก่าแม่โจ้ และประชาชน เข้าร่วมประมาณ 5,000 คน ประเพณีเดิน - วิ่งการกุศล แม่โจ้ - สันทราย ถือเป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ซึ่งได้เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อสมัยที่ ศาสตราจารย์ดร.วิภาค บุญศรี วังซ้าย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ (แม่โจ้) เพื่อทดสอบสมรรถภาพความอดทนของนักศึกษาผู้สมัครเข้าเรียนแม่โจ้ในสมัยนั้น เพราะผู้ที่จะทำการเกษตรต้องมีร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการฝึกความอดทน ตามคติพจน์ของ ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ที่ว่า "งานหนักไม่เคยฆ่าคน" จนทำให้กิจกรรมการ เดิน - วิ่งการกุศล แม่โจ้ - สันทราย เกิดเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์อีกประการคือให้นักศึกษาที่เข้าเรียนใหม่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะนายอำเภอสันทราย อีกทั้ง ยังถือเป็นการแนะนำตัวกับประชาชนชาวอำเภอสันทราย และในทุกๆ ปีจะมีประชาชน ชาวบ้านในอำเภอสันทราย รวมถึงศิษย์เก่าแม่โจ้ นำเครื่องดื่ม ผลไม้ต่างๆ มาคอยต้อนรับและให้กำลังใจตลอดเส้นทาง 10.5 กิโลเมตร ตั้งแต่บริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปจนถึงหน้าที่ว่าการอำเภอสันทราย
 
10 สิงหาคม 2557 , 14:56 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่