สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน ชวนชม 2 ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์รับวันแม่

  
    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน ชวนชม 2 ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์รับวันแม่ โดยในคืนวันที่ 10 สิงหาคมนี้ดวงจันทร์กลมโตสุดในรอบปี ส่วนคืนวันแม่แห่งชาติจนถึงเช้ามืด จะเกิดฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ 75-100 ดวงต่อชั่วโมง
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) เปิดเผยว่า ช่วงวันแม่ จะมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจคือ คืนวันที่ 10 สิงหาคม 2557 เวลา 00.46 น. ตามเวลาในประเทศไทย ดวงจันทร์จะโคจรมาเข้าใกล้โลกที่สุดในรอบปี ประกอบกับเป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงจึงสามารถมองเห็นดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติประมาณร้อยละ 10 โดยปรากฏการณ์นี้ เรียกว่า "ซูเปอร์มูน" ซึ่งมีผู้นิยามว่า หมายถึง ดวงจันทร์เต็มดวงที่มีระยะห่างจากโลกน้อยกว่า 360,000 กิโลเมตร แต่ในคืนวันที่ 10 สิงหาคม 2557 ดวงจันทร์เต็มดวงจะใกล้โลกที่สุดในรอบปี ที่ระยะห่าง 356,896 กิโลเมตร จึงเรียกว่า "ซูเปอร์ ฟูล มูน "
นอกจากนี้ ช่วงหลังเที่ยงคืนของวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ถึงรุ่งเช้าวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 01:00-04:00 น. จะมีปรากฏการณ์ "ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ "บนท้องฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จุดศูนย์กลางการกระจายอยู่บริเวณระหว่างกลุ่มดาวค้างคาว (Cassiopeia) และกลุ่มดาวเพอร์เซอุส (Perseus) ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีจำนวนดาวตกที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าถึง 75-100 ดวงต่อชั่วโมง แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในเดือนสิงหาคม 2557 พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็นช่วงกลางฤดูฝนและในคืนวันที่ 12 สิงหาคม 2557 อาจไม่เห็นเนื่องจากแสงจันทร์รบกวน
 
10 สิงหาคม 2557 , 15:02 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่