งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557

  
     งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ เตรียมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ไว้รองรับผู้เข้าร่วมชมงานกว่าล้านคน
เริ่มต้นขึ้นแล้วงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้แนวคิดจุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-28 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมแลแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมภาคี โดยคาดว่าครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมชมงานประมาณล้านคน
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดประทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 จัดขึ้นเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้แนวคิด จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปีระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย เพื่อเทิดพระเกียตริพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย นอกจากนี้ ยังเป็นการร่วมฉลองวาระสำคัญทางวิทยาศาสตร์ที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ปีนี้เป็นปีสากลแห่งผลึกศาสตร์เพื่อเป็นการร่วมฉลองการค้นพบรูปทรงของผลึกและการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาศึกษาผลึกในธรรมชาติ สู่การต่อยอดความรู้ และปีสากลแห่งเกษตรกรรมแบบครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้ประชาชนทั่วโลกทราบถึงความสำคัญ ความมั่นคงทางอาหาร และเตรียมความพร้อมรับมือการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกในปี 2050
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย นิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย นิทรรศการการแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยและต่างประเทศ การประกวดและการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีและเทคโนมาร์ธ นิทรรศการเกี่ยวกับเกษตรสมุนไพรอาหาร การแสดงเทคโนโลยีชุมชนและการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมอีกมากมายผู้สนใจสามารถเข้าชมฟรีตลอดการจัดงาน
 
12 สิงหาคม 2557 , 17:00 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่