โรงงานรีไซเคิลขยะใหญ่ที่สุดในเมืองไทย มีสาขากว่า 1400 สาขาทั่วโลก ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้นแบบของการแปรขยะเป็นรายได้

  
     รายงานพิเศษ บริษัทวงษ์พาณิชย์ โรงงานรีไซเคิลขยะใหญ่ที่สุดในเมืองไทย มีสาขากว่า 1400 สาขาทั่วโลก ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้นแบบของการแปรขยะเป็นรายได้
ก่อนหน้านี้ ใครบ้างจะคิดว่าขยะที่ทุกคนรังเกียจจะสามารถแปรรูปเป็นเงินได้ หลายคนคงรู้สึกรังเกียจขยะที่ทิ้งไว้ตามถังขยะ บ้านเรือน หรือแหล่งพักขยะของห้างร้านต่าง ๆ เชื่อหรือไม่ว่าขยะเหล่านี้จะมีค่า เพียงแค่คุณแยกขยะตามวัตถุดิบ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ เจ้าของกิจการ บริษัทวงษ์พาณิชย์จำกัด กิจการรีไซเคิลขยะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ขณะนี้มีกว่า 1,400 สาขาทั่วโลก รวมทั้งลาว มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอื่นๆ โดยมีระบบจัดการขยะด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคัดแยกขยะตามชนิดของวัตถุดิบ และสี มีระบบบำบัดน้ำเสีย แม้จะมีขยะเข้าโรงงานวันละกว่า 200 ตัน คัดแยกด้วยระบบที่ทันสมัย รวดเร็ว ไม่มีกลิ่นรบกวน ดร.สมไทยกล่าวไว้ว่า ไม่มีขยะบนโลกใบนี้ เป็นเพียงทรัพยากรที่อยู่ผิดที่เท่านั้น และมันสามารถแปรเป็นเงินได้ทุกชนิด เริ่มจากกองขยะ กระดาษ เหล็ก กระป๋องอลูมิเนียม ขวดพลาสติก ถูกนำไปล้างทำความสะอาดและบดอัดเป็นก้อนๆ เพื่อส่งจำหน่ายต่อตามโรงงานแปรรูปที่ลูกค้าสั่ง แร่ธาตุต่าง ๆ ที่ได้จากขยะ นั้นบริสุทธิกว่าแร่ที่ขุดได้จากธรรมชาติ เนื่องจากผ่านกระบวนการแล้ว จึงมีราคาสูงตามมา โดยราคาขยะนั้น กำหนดจากแร่ในหลุมตามราคาตลาด
นอกจากการรับซื้อขยะมาคัดแยกแล้ว ยังขายเฟรนด์ชาย กิจการกำจัดขยะไปให้คนที่สนใจ เริ่มต้นด้วยทุนตั้งแต่สองหมื่นบาทขึ้นไป ส่งผลให้เกิดกิจการรีไซเคิลขยะอยู่กว่า 700 แห่งในเมืองไทย โดยผู้ที่จะเข้าร่วมเฟรนด์ไชส์จะต้องผ่านการอบรมกับวงษ์พาณิชย์มาก่อนเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม จัดกิจกรรมขยะออมทรัพย์ตามโรงเรียนต่าง ๆ ทอดผ้าป่าขยะ ตลาดนัดขยะรีไซเคิล การบรรยายพิเศษให้แก่นักเรียน นักศึกษาและองค์กรต่าง ๆ เพื่อปลุกจิตสำนึกรักษ์โลก ลดขยะ รักสิ่งแวดล้อม
ภายใต้แนวคิดราชาผู้ทำความสะอาดโลกของวงษ์พาณิชย์ นับเป็นกิจการสีขาวที่เป็นตัวอย่างให้แก่องค์กรอื่นนำไปปฏิบัติตาม โดย ดร.สมไทยให้แนวคิดว่า หากคิดจะประกอบอาชีพ ให้หลีกเลี่ยงอาชีพที่มีความแข่งขันสูง ขอให้กล้า คว้าโอกาส ก็จะประสบความสำเร็จ
 
13 สิงหาคม 2557 , 17:20 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่