สถานการณ์น้ำในจังหวัดเชียงใหม่

  
     ภาพรวมสถานการณ์น้ำของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ เขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำเหลือน้อย แต่ยังมีเพียงพอต่อการส่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนในช่วงฤดูแล้งปี 2558 อาจต้องให้เกษตรกรงดการปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ท้ายเขื่อน
นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าสำนักจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประธาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ปริมาณฝนตกสะสมวัดที่สำนักชลประทานที่ 1 ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยสะสม ประมาณร้อยละ 14 ทำให้น้ำที่ไหลในลำน้ำปิง มีน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ส่วนการเก็บกักน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง มีปริมาณน้ำ 122 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 45 มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้คิดเป็นร้อยละ 42 ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด มีปริมาณน้ำเหลือร้อยละ 14 มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ร้อยละ 8.8 มีแผนการส่งน้ำให้พื้นที่ด้านท้ายเขื่อน 148,000 ไร่ เป็นข้าว 12,000 ไร่ ตอนนี้ยังดำเนินการส่งน้ำอยู่ ส่วนน้ำที่ใช้ผลิตประปาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมแผนรองรับไว้ในช่วงฤดูฝน ซึ่งมีการส่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาของเชียงใหม่ทั้งหมด 6,250,000 ลูกบาศก์เมตร ส่วนการรักษาระบบนิเวศในลำน้ำปิง มีปริมาณน้ำเพียงพอ ส่วนในฤดูแล้ง ถ้าฝนตกเท่ากับค่าเฉลี่ยปกติ น้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จะมีปริมาณน้ำในเขื่อน 265 ล้านลูกบาศก์เมตร หากฝนน้อย น้ำในเขื่อนแม่งัดจะเหลือประมาณ 206 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77 น้ำจำนวนนี้จะเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง ปี 2558 ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ถ้าฝนตกค่าเท่ากับเฉลี่ยปกติ จะมีปริมาณน้ำ 95 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ถ้าฝนตกน้อย จะมีน้ำในเขื่อนเหลือประมาณ 22 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะค่อนข้างน้อย นั่นคือ พื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ในฤดูแล้ง ปี 2558 อาจต้องงดทำข้าวนาปรัง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 12 แห่งในเชียงใหม่ มีอยู่ 4 แห่ง ที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อย ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ อ่างเก็บน้ำแม่ออน อ่างเก็บน้ำโป่งจ๊อ และอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว มีน้ำใช้การได้เหลืออยู่ร้อยละ 15
 
13 สิงหาคม 2557 , 18:20 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่