สภาวะอากาศภาคเหนือระยะนี้

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานสภาวะอากาศภาคเหนือระยะนี้ ยังมีฝนตก และจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านเข้ามาในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ ภาวะฝนตกจนถึงปัจจุบันยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ
นางเพ็ญศิริ ตรีสัตย์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กล่าวถึงสภาวะอากาศในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงกลางถึงปลายฤดูฝน โดยเดือนสิงหาคมจะเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุด ส่วนเดือนกันยายนเริ่มลดลง และจะสิ้นสุดฤดูฝนประมาณเดือนตุลาคม ปีนี้พายุหมุนเขตร้อนที่จะเคลื่อนผ่านเข้ามามีอิทธิพลต่อพื้นที่ทางภาคเหนือ คาดการณ์ว่าช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2557 จะมีจำนวน 1 ลูก ส่วนเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2557 จะมีอีก 1 ลูก แต่จะมีอิทธิกับทางภาคใต้ของไทยเป็นส่วนใหญ่ และจากสถิติ 61 ปีที่ผ่านมา พายุหมุนเขตร้อนที่มีกำลังแรงเป็นไต้ฝุ่น เป็นโซนร้อน ที่เคลื่อนมาเข้ามามีอิทธิพลต่อภาคเหนือ มี 14 ลูก พบว่าเดือนพฤษภาคม 2557 แม้จะมีฝนตกแต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ สรุปแล้วฝนตกตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 จนถึงปัจจุบัน มีฝนชุกหนาแน่นบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศ 4 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม จนถึง 7 กันยายน 2557 สัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่ 2 จะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ 31-33 องศาเซลเซียส การกระจายของฝนมีเกณฑ์กระจายเกือบทั่วไป มีตกหนักบางพื้นที่ สัปดาห์ที่ 3 ปลายเดือนสิงหาคม ฝนจะลดลง การกระจายของฝน 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิ 32-34 องศาเซลเซียส ต้นสัปดาห์กันยายน ปริมาณฝนจะเริ่มมากขึ้น อยู่ในเกณฑ์กระจายเกือบทั่วไปร้อยละ 50-70 ของพื้นที่ อุณหภูมิจะเริ่มลดลงอยู่ที่ 31-33 องศาเซลเซียส สำหรับปรากฏการณ์เอลนิโย่ที่มีการติดตามมาตั้งแต่ต้นปี พอเข้าสู่เดือนสิงหาคม 2557 ปรากฏว่า ปรากฎการณ์นี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ไม่มีผลกระทบ
 
13 สิงหาคม 2557 , 18:23 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่