งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ

  
    งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด จุดประกายความคิดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด จุดประกายความคิดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสุดยอดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและภูมิภาคเอเชีย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งเทคโนโลยี และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และเพื่อร่วมฉลองวาระสำคัญที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ปีนี้เป็นปีสากลแห่งผลึกศาสตร์และปีสากลแห่งเกษตรกรรมแห่งครอบครัว ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชาติตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้มีความสามารถในการแข่งขัน ประสบผลสำเร็จ เป็นผู้นำทางเศรษฐกิจ เป็นเวทีสำหรับแสดงความก้าวหน้าศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยของนักวิทยาศาสตร์ไทย ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงออกทางความคิดและการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ก็ได้ทรงนำความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาความทุกข์ยากและยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรไทยจนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้สนับสนุนให้จัดงานดังกล่าวขึ้นในส่วนภูมิภาคครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระจายความรู้สู่ภูมิภาค และจะจัดในทุกภูมิภาคของประเทศในโอกาสต่อไป
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ จัดจนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 มีหน่วยงานกว่า 100 หน่วยงานจาก 7 กระทรวง 5 ประเทศ มาร่วมออกงาน จัดต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 9 แล้ว คาดว่าจะมีมีผู้สนใจชมงานกว่าล้านคน
 
14 สิงหาคม 2557 , 15:38 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่