ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ประชุมผู้ประกอบการรับซื้อลำไยในจังหวัดเชียงใหม่ หลังราคาตกต่ำจนเกษตรกรอยู่ไม่ได้

  
     ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ประชุมผู้ประกอบการรับซื้อลำไยในจังหวัดเชียงใหม่ หลังราคาตกต่ำจนเกษตรกรอยู่ไม่ได้ ล่าสุดได้ข้อตกลงรับซื้อในราคาลำไยสด เกรด AA,A และ B 17 ,7 และ 4 บาทต่อกิโลกรัมตามลำดับ
พลตรีศรายุทธ รังษี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในการประชุมเพื่อแก้ปัญหาราคาลำไยตกต่ำ ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการรับซื้อลำไยหรือล้ง มาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกัน เนื่องจากขณะนี้ในท้องตลาดราคาลำไยได้ต่ำลงอย่างมาก ลำไยสดรูดร่วง เกรด AA กิโลกรัมละ 13.85 บาท เกรด A กิโลกรัมละ 4.07 บาท เกรด B กิโลกรัมละ 2 บาท จากการคาดการณ์ลำไยทั้งหมดกว่า 530,000 ตัน ขณะนี้เก็บผลผลิตแล้ว 360,000 ตันหรือร้อยละ 68 ซึ่งราคาขายดังกล่าวเกษตรกรขาดทุน บางรายต้องปล่อยให้เน่าคาสวน เนื่องจากขายไปก็ขาดทุน ประกอบกับแรงงานราคาแพงและหายาก ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ ประกอบกับฝนตก ลำไยก็จะเสียง่าย จำเป็นต้องขายในราคารูดร่วงซึ่งราคาต่ำ ยิ่งทำให้ขาดทุนเพิ่มขึ้นอีก จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการรับซื้อลำไยสด เกรด AA กิโลกรัมละ 17 บาท เกรด A กิโลกรัมละ 7 บาท เกรด B กิโลกรัมละ 4 บาท และจะไม่ต่ำกว่านี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และติดป้ายราคา ไม่กดราคารับซื้อจากเกษตรกร โดยจะมีเจ้าหน้าที่และทหารเข้าไปสังเกตการณ์รับซื้อด้วย
ขณะที่นายธนกฤติ ตันพัฒนากูล นายกสมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ กล่าวว่าปัจจุบันสต็อคลำไยของแต่ละโรง ต้นทุนยี่สิบบาท หลังจากที่ราคาลไยรูดร่วงราคาต่ำลง มีปัญหา พ่อค้าชาวจีนชะลอ สั่งซื้อมา 7 วันแล้ว เมื่อซื้อไปไม่สามารถระบายได้ อยากช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งนี้ยืนยันราคาจะขึ้นอัตโนมัติในระยะต่อจากนี้เนื่องจากลำไยใกล้หมดฤดูแล้ว
ด้านนางอำไพพรรณ กันทาแก้ว เจ้าของบริษัทอำไพพรรณ การเกษตรจำกัด อำเภอแม่วาง กล่าวว่า การที่เกษตรกรเก็บลำไยจำนวนมากทำให้เกินกว่ากำลังการอบของล้งต่าง ๆ จำเป็นต้องหยุดซื้อ เพราะหากซื้อมาแล้วเน่า ผู้ประกอบการก็เสียหาย ขณะที่พ่อค้าจีนชะลอคำสั่งซื้อมา 7 วันแล้ว เมื่อลำไยอยู่ในช่วงปลายฤดูกาลเช่นนี้ ขอเวลาอีกสามวัน เมื่อเตาว่าง ฝนตก ประกอบกับลำไยในสวนร้อยละ 20 ราคาจะสูงขึ้นแน่นอน โดยทุกฝ่ายยินดีรับซื้อในราคาที่ตกลงคือ เกรด AA,A และ B 17 ,7 และ 4 บาทต่อกิโลกรัมตามลำดับ
 
14 สิงหาคม 2557 , 16:29 น. , อ่าน 1241  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่