เทศสามธรรมมาส ในหัวข้อไขปริศนาธรรม กตัญญูธรรม

  
     สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จัดเทศสามธรรมมาส ในหัวข้อไขปริศนาธรรม กตัญญูธรรม เนื่องในเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จัดเทศสามธรรมมาส ในหัวข้อไขปริศนาธรรม กตัญญูธรรม ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนิมนต์พระมหาอาวรณ์ เจ้าอาวาสวัดปันเสา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระครูปลัดทนง ภูริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์น้ำดิบ อำเภอป่าซาง และพระมหาพุฒิพัฒน์ นิกกสาโว เจ้าอาวาสวัดป่าตึงงาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มาเทศน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่ทรงเจริญพรรษา 82 พรรษา โดยได้สาธยายธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้สาธุชนได้รู้ซึ้งถึงพระคุณมารดา คุณแม่ 12 ประการ แม่เปรียบเสมือนธาตุน้ำ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเปรียบเหมือนน้ำที่สร้างความชุ่มชื้นแก่พสกนิกร คุณแม่ 12 ประการ เป็นธาตุน้ำ คุณพ่อ 20 ประการ เป็นธาตุดิน รวมเป็น 32 ประการ เมื่อคนเกิดมามีอาการครบ 32 ประการ ถือเป็นการเสวยบุญพ่อและแม่ การทำอัตวินิบาตกรรมหรือฆ่าตัวเอง ถือว่าบาปหนักเสมอกับการฆ่าพ่อแม่ตัวเอง ถ้าใครรู้บุญคุณพ่อแม่ ทำอะไรก็จะเจริญ ยามอยู่ให้เลี้ยงกาย ยามตายให้เลี้ยงวิญญาณ อย่าให้อคติครอบงำ ขอให้ใช้หลักที่พระพุทธเจ้าใช้มาตลอด คือใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหว การเป็นลูกที่ดี แสดงว่าได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีจากพ่อแม่ จะมีความกตัญญู เจริญรุ่งเรืองในชีวิต ให้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามฐานะหน้าที่ ทั้งหน้าที่ลูก หน้าที่พ่อแม่ ให้เป็นคนดีของสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา พ่อแม่เป็นบุคคลที่หาได้ยากที่สุดในโลก ทุกคนมีพ่อแม่ คนเดียว การทำตนให้เป็นเหมือนใบประกาศของพ่อแม่เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงกระทำ ทั้งนี้สังคมปัจจุบันคนเก่งมีมาก คนหายากคือคนกตัญญูรู้คุณ ซึ่งจะตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ และคุณความดีจะรักษาผู้กระทำดีนั่นเอง
 
15 สิงหาคม 2557 , 15:56 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่