พิธีวางศิลาฤกษ์วงเวียนสิงห์ขาว คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์วงเวียนสิงห์ขาว เพื่อเป็น Land Mark หรือ สัญลักษณ์ของสิงห์ขาว มช.
รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์วงเวียนสิงห์ขาว คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รวบรวมเงินเพื่อก่อสร้างวงเวียนสิงห์ขาวเพื่อเป็น Land Mark หรือ สัญลักษณ์ของคณะเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่และเป็นหนึ่งเดียว เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมไทย ทั้งภาครัฐและเอกชนสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติมากมาย
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2548 เป็นคณะลำดับที่ 19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นหนึ่งในสามคณะแรกที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน และได้เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตครั้งแรกในปี 2508 ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย เช่น นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ,นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตแกนนำ กปปส. และยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงและนักการเมืองอีกมากมาย
 
16 สิงหาคม 2557 , 11:41 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่