ระดับน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่เริ่มลดลงบ้างแล้วแต่ชาวบ้านยังเดือดร้อนจำนวนมาก ขณะที่หลายหน่วยงานออกให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

  
     สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้น้ำเริ่มลดระดับลงบ้างแล้ว โดยลดลงประมาณชั่วโมงละ 4 เซนติเมตร คาดว่าเช้าวันที่ 16 สิงหาคมนี้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงจะอยู่ในระดับเดียวกับขอบตลิ่ง ส่วนน้ำที่ท่วมในตัวเมืองก็จะเริ่มลดเข้าสู่ภาวะปกติหากไม่มีฝนตกลงมาอีก ที่สถานีรถไฟเชียงใหม่มีน้ำท่วมสูงประมาณ 50 เซนติเมตร การรถไฟได้หยุดให้บริการมาแล้ว 2 วัน คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ โดยทางการรถไฟจะให้ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางโดยรถไฟไปขึ้นรถที่สถานีลำพูน ส่วนผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วไว้ก่อนหน้านี้แล้ว การรถไฟได้จัดรถยนต์ไปส่งให้ หรือหากเปลี่ยนกำหนดการเดินทางก็สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้เต็มราคา ส่วนที่สถานีรถยนต์โดยสารขนส่งอาเขต แม้น้ำจะท่วมสูงประมาณ 50 เซนติเมตรแต่รถยนต์โดยสารประจำทางทุกสายยังคงให้บริการตามปกติ เจ้าหน้าที่สถานีบอกว่าจำนวนผู้โดยสารมากกว่าปกติเล็กน้อย อาจเป็นเพราะผู้โดยสารที่เปลี่ยนจากรถไฟมาใช้บริการแทน ในขณะที่หลายหน่วยงานได้ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลได้ออกแจกจ่ายถุงยังชีพที่บรรจุทั้งข้าวกล่อง น้ำดื่ม อาหารแห้งและเทียนไข โดยหน่วยทหารทุกหน่วยในพื้นที่ได้นำรถยูนิม็อกออกมาให้บริการนำความช่วยเหลือไปสู่ประชาชน และยังบริการรับโดยสารสำหรับผู้ที่ต้องการสัญจรไปมาอีกส่วนหนึ่ง นอกจากนั้น โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งของทางราชการและเอกชน ยังได้ออกเปิดจุดให้บริการด้านการรักษาพยาบาลในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่ถึง 15 จุดด้วย ***************
 
, อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท.เชียงใหม่