รายงานพิเศษ โครงการดนตรีนาฏศิลป์ สร้างความสุข คืนรอยยิ้มสู่ประชาชน

  
     รายงานพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดโครงการดนตรีนาฏศิลป์ สร้างความสุข คืนรอยยิ้มสู่ประชาชน ต่อเนื่อง 12 สัปดาห์ เยียวยาจิตใจผ่านการแสดงและดนตรี
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการดนตรีนาฏศิลป์ สร้างความสุข คืนรอยยิ้มสู่ประชาชน ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต่อเนื่อง 13 ครั้ง ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557 เวลา 18.00 น.เป็นต้นมา ณ เวทีที่หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนสถานที่ ประกอบด้วย ลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ วัดศรีสุพรรณ ลานตลาดประตูเชียงใหม่ ซึ่ง ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเพื่อคืนความสุขให้ประชาชน ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า มีกิจกรรมการแสดงหลากหลายที่ประชาชนไม่เคยได้สัมผัสหรือเพิ่งจัดแสดงเป็นครั้งแรกในเชียงใหม่เช่น ลิเกปรองดอง ที่มีคณะลิเกจากทั้งจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน 12 คณะมาร่วมแสดง การแสดงโปงลางชุดใหญ่ การแสดงละครพื้นบ้านล้านนา การแสดงโขนและละครปลุกใจ เป็นต้น สัปดาห์ต่อไปจะไปจัดแสดงที่วัดศรีสุพรรณ เป็นการแสดงประกอบแสง สี เสียง เรื่องเลือดสุพรรณ นอกจากนี้ยังมีการบรรเลงดนตรีสากล จากกองดุริยางค์ทหารบก มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการแสดงจะมีอีกเพียง 3 ครั้งเท่านั้นก็จะจบโครงการ ซึ่งแต่ละครั้งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเฝ้ารอชมด้วยความชื่นชมในลักษณะของแฟนคลับ ที่ติดตามดูทุกสัปดาห์
นอกจากนี้ยังมีโครงการศิลปวัฒนธรรมรวมใจไทยทั้งชาติ การแสดงละครสามัคคีเภท โดยศิลปินจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กระทรวงวัฒนธรรม ที่โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ที่เปิดให้ชมฟรีในทุกกิจกรรม
ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน นอกจากเป็นเครื่องจรรโลงใจ ยังช่วยให้สภาพจิตใจที่หม่นเศร้าของคนได้กลับคืนมา ก่อให้เกิดความปรองดอง สมานฉันท์และยังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชาวไทย ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และหวงแหน เป็นอีกหนึ่งในวิธีของการเยียวยาจิตใจผู้คนจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
 
26 สิงหาคม 2557 , 16:16 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่