งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557 ประสบความสำเร็จเกินคาด มีผู้ชมงานแล้วกว่า 8 แสนคน เหลืออีกสองวันคาดว่าจะมีผู้เข้าชมเกินล้านคน

  
     งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557 ประสบความสำเร็จเกินคาด มีผู้ชมงานแล้วกว่า 8 แสนคน เหลืออีกสองวันคาดว่าจะมีผู้เข้าชมเกินล้านคนอย่างแน่นอน เป็นงานจุดประกายความคิดด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนและเกิดผลดีด้านเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่
รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จในการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปรากฏว่าสำเร็จเกินคาด ตลอดระยะเวลาจัดงานระหว่างวันที่ 12-26 สิงหาคม2557 มีผู้เข้าชมแล้วกว่า 850,000 คน ในจำนวนนี้มีผู้เข้าชมซ้ำร้อยละ 5 โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 28 สิงหาคมนี้ คาดว่าตลอดระยะเวลาจัดงาน จะมีผู้เข้าชมเกินล้านคนอย่างแน่นอน โดยไฮไลท์ของงานคือ โรงภาพยนตร์สี่มิติ หุ่นยนต์ แมมมอธและโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่ยาวที่สุดในโลก งานดังกล่าวเป็นการผนึกกำลังของ 7 กระทรวง 5 ประเทศ มากกว่า 100 หน่วยงาน ที่เปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียน ภายใต้แนวคิดจุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจัดที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรกในภูมิภาค ก่อนจะกระจายไปจัดยังภูมิภาคต่าง ๆ ด้วย งานดังกล่าวยังสร้างแรงบันดาลใจ ให้เยาวชนสนใจด้านวิทยาศาสตร์ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศต่อไป
จากการจัดงานที่ประสบความสำเร็จ แต่พบว่าเด็ก ๆในกรุงเทพมหานครยังไม่มีโอกาสได้ชมงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์จึงจะนำไฮไลท์สำคัญ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557 ไปจัดแสดงที่จามจุรีสแควร์ และพิพิธภัณฑ์เทคโนธานี คลอง 5 เพื่อให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสโดยไม่เสียค่าเข้าชม โดยจะเริ่มแสดงตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2557 นี้
 
27 สิงหาคม 2557 , 16:55 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่