นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่สั่งตรวจสอบกรณีหญิงรับจ้างอุ้มบุญ ที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

  
     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่สั่งตรวจสอบกรณีหญิงรับจ้างอุ้มบุญ ที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ระบุในจังหวัดเชียงใหม่มีสถานพยาบาลสามแห่งที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และยังไม่พบผู้ที่กระทำผิดรับตั้งครรภ์โดยไม่ใช่บิดามารดา
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงกรณีที่เป็นข่าว ว่ามีหญิงรับจ้าง อุ้มบุญที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ดังที่เป็นข่าวนั้น ล่าสุดกำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบว่า กระทำที่ใด สำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่มีสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการเพื่อให้กำเนิดบุตร สามแห่งคือ ที่กุลพัฒน์คลินิก โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จากการตรวจสอบยังไม่พบว่ามีการใช้บริการอุ้มบุญเกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งการรับตั้งครรภ์โดยผู้ที่มิใช่บิดา มารดา ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้น ทั้งนี้ตามกฎหมายไม่มอนุญาตให้ผู้อื่นตั้งครรภ์ให้ หากตรวจสอบพบแพทย์และผู้ว่าจ้างจะมีความผิด โดยจะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนของแพทยสภา ทั้งผู้ถูกกล่าวหาและผู้กล่าวหา สำหรับสถานประกอบการที่ถูกอ้างถึงในการทำอุ้มบุญตามพระราชบัญบัติสถานพยาบาล พศ.2541 และประกาศแพทยสภา 2 ฉบับ คาดว่าจะใช้เวลาสอบสวนไม่นาน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า กรณีที่ตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่กระทำผิด จะมีโทษทั้งทางวินัยและทางอาญา อันอาจจะส่งผลถึงปิดสถานบริการ และเพิกถอนใบอนุญาตด้วย
 
27 สิงหาคม 2557 , 16:59 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่