ระยะนี้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ อาจจะเกิดฝนตกหนักมาก และอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้

  
    ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนระยะนี้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ อาจจะเกิดฝนตกหนักมาก และอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้
นายสมาน ปราการรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า สภาวะอากาศภาคเหนือระยะนี้ ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ มีฝนตกร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ โดยระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2557 ฝนจะลดลงเหลือร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายของฤดูฝนปีนี้ ร่องมรสุมยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้เกิดฝนตกชุกและตกหนักในหลายพื้นที่ ขอให้ติดตามสภาพดินฟ้าอากาศ โดยปีนี้ร่องมรสุมที่พาดผ่านจีนมาช้ากว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ปริมาณฝนสะสมมีเพียง 672 มิลมิเมตรเท่านั้น ซึ่งฤดูฝนจะมีฝนตกสะสม 1200-1400 มิลลิเมตร เป็นไปได้ที่ฝนอาจจะตกหนัก และคาดว่าอาจจะมีฝนตกเกินกว่าร้อยมิลลิเมตรในระยะ 24 ชั่วโมง ซึ่งจะก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตามที่ลาดเชิงเขาได้
สำหรับผลกระทบทางด้านการเกษตร ในระยะนี้มีฝนตกชุกกับมีฝนตกหนัก เกษตรกรในพื้นทีเสี่ยงภัย ควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับทรัพย์สินและพืชผลทางการ เกษตร สำหรับสภาอากาศที่มีความชื้นสูง ข้าวนาปีที่อยู่ในระยะแตกกอ ควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่นโรคไหม้รวมทั้งป้องกันการระบาดของศัตรูข้าว ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรเตรียมวัสดุสำหรับกั้นขอบบ่อ เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าบ่อเมื่อมีฝนตกหนัก จนทำให้สภาพน้ำเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและอาจส่งผลให้เป็นโรคได้ง่าย
 
27 สิงหาคม 2557 , 18:04 น. , อ่าน 1268  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่