เทศบาลนครเชียงใหม่ รื้อป้ายโฆษณาคืนทางเท้าให้ประชาชน

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่รื้อป้ายโฆษณาของเอกชนที่ติดตั้งผิดกฎหมายขวางทางเท้า เกิดทัศนะอุจาด คืนพื้นที่ทางเท้าให้ประชาชน เบื้องต้นมี 13 จุดถูกที่ดำเนินการทางกฎหมายแล้ว
ที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร รื้อป้ายโฆษณาที่ติดตั้งบนทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาต หลังจากมีการปิดคำสั่งให้รื้อถอนภายใน 7 วัน และครบกำหนดแล้ว โดยได้เริ่มรื้อป้ายที่บริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่าได้เกิดทัศนอุจาด บนพื้นที่ โดยก่อนหน้านี้เทศบาลนครเชียงใหม่ได้แจ้งไปยังเอกชนที่ดำเนินการแล้วให้รื้อป้ายทิ้งและปิดคำสั่งให้รื้อถอน เมื่อครบกำหนดแล้วยังไม่ทำการรื้อถอน จึงได้นำบุคลากรพร้อมเครื่องจักรทำการรื้อถอน พร้อมจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าของป้ายด้วย โดยเบื้องต้นพบว่ามีป้ายที่ติดตั้งในลักษณะเดียวกันนี้ ทั้งตั้งขวางทางเท้า อยู่หน้าโรงเรียน วัด ซึ่งเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมถึง 13 แห่ง ไม่เพียงบดบังทัศนียภาพที่สวยงาม ยังทำลายพื้นผิวทางเดินเท้าสาธารณะ ถือเป็นการทำลายทรัพย์สินของทางราชการอีกด้วย ซึ่งยเทศบาลนครเชียงใหม่ กำลังเร่งดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าทั่วเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องการขอคืนพื้นที่ทางเท้าอำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งยอมรับว่าเป็นปัญหารื้อรังมานาน
สำหรับจุดที่จะนำร่องและเร่งดำเนินการจัดระเบียบป้ายและทางเท้าเพื่อขอคืนพื้นที่นั้น เบื้องต้นกำหนดนำร่องบนถนนนิมมานเหมินทร์ รวมทั้งถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งในระยะแรกจะใช้วิธีการขอความร่วมมือจากเจ้าของป้ายโฆษณาและผู้ประกอบการที่วางสิ่งของกีดขวางทางเท้าให้ทำการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเป็นระเบียบ หากไม่ได้รับความร่วมมือจะมีการใช้มาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้ต่อไป
 
28 สิงหาคม 2557 , 13:22 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่