หลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ สนธิกำลังตรวจเช็คสต๊อกน้ำมัน

  
     หลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ สนธิกำลังตรวจเช็คสต๊อกน้ำมัน จนถึงรุ่งเช้าวันนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจ่ายเงินชดเชยกรณีของน้ำมันเบนซินที่มีการปรับลดราคา และเรียกเก็บเงินเพิ่มกรณีของน้ำมันดีเซล
นายอาคม สุขพันธ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และนายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เหลือในสต๊อกตามปั๊มน้ำมันต่างๆ หลังจาก คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) มีมติปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินลงเฉลี่ยลิตรละ 1 ถึง 3.89 บาท ยกเว้นน้ำมันดีเซลที่ปรับราคาขึ้นลิตรละ 14 สตางค์ ขณะที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบปริมาณน้ำมันคงเหลือในปั๊มและคลังน้ำมันทั่วประเทศพร้อมกัน โดยจุดแรกที่มีการตรวจสอบ คือ ปั๊มน้ำมันของ ปตท. ตั้งอยู่บริเวณถนนสุเทพ ทางออกท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งเป็นปั๊มน้ำมันสวัสดิการทหาร กองบิน 41 โดยปั๊มดังกล่าวปิดให้บริการเป็นประจำ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. แต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ มีพนักงานของปั๊มออกมานำตรวจ ซึ่งปั๊มมีสต๊อกน้ำมันทั้งหมด 4 แท้งค์ บรรจุน้ำมันแท้งค์ละ 2 หมื่นลิตร เจ้าหน้าที่ได้ใช้ไม้วัดระดับน้ำมันและจดบันทึกไว้ทั้งหมด โดยพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีสถานีบริการน้ำมันทั้งหมด 637 แห่ง และคลังน้ำมันอีก 2 แห่ง ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กระจายกำลังกันลงพื้นที่เพื่อตรวจเช็คสต๊อกน้ำมันที่เหลือพร้อมกันตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของคืนที่ผ่านมาจนถึงเวลา 06.00 น. วันนี้(29 ส.ค. 57) จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป เพื่อจ่ายเงินชดเชยกรณีของน้ำมัน เบนซินที่มีการปรับลดราคา และเรียกเก็บเงินเพิ่มกรณีของน้ำมันดีเซล
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดอันดับต้นๆ ของภาคเหนือและประเทศที่มีการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันและพลังงานไฟฟ้าสูงที่สุดพื้นที่หนึ่ง เนื่องจากมีจำนวน ประชาชนกรอาศัยอยู่จำนวนมาก และจำนวนการใช้ยานพาหนะก็อยู่ในสัดส่วนที่สูง รวมทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้คนเดินทางเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงาน ทั้งในส่วนของน้ำมันและไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องแต่พบว่าการใช้พลังงานยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
 
29 สิงหาคม 2557 , 09:13 น. , อ่าน 1258  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่