บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด มหาชน จัดเสวนา เปิดบริการสนามบิน 24 ชั่วโมง เห็นต่างอย่างสร้างสรรค์

  
    บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด มหาชน จัดเสวนา เปิดบริการสนามบิน 24 ชั่วโมง เห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ รองรับนักท่องเที่ยวจีนที่ทวีจำนวนขึ้นอย่างมาก และ รับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้-เสีย
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)จัดเสวนา เปิดสนามบิน 24 ชั่วโมง เห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ ณ สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญผู้มีส่วนได้-เสีย ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ มารับฟังพร้อมเสนอความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในการเปิดบริการการบิน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้เนื่องจากความเจริญของเมืองเข้ามา ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนเคยมาเที่ยวปีละกว่าสามหมื่นคน แต่ปี 2556 ปีเดียว เพิ่มขึ้นเป็นแสนสี่หมื่นคน ขณะที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้บริการได้ถึงเวลาเที่ยงคืน ซึ่งการเดินทางไปจีนไม่เหมาะสมด้านเวลา ที่จะเดินทางไปถึงเวลาดึก ไม่สะดวกในการเดินทาง ล่าสุดมี 13 สายการบินเสนอให้เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ซึ่งจะต้องเตรียมพร้อมบุคลากร และส่งอำนวยความสะดวก หากเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง จะเป็นการสร้างความเจริญ สร้างรายได้ให้จังหวัดเชียงใหม่ อย่างมหาศาล ทั้งนี้ผู้โดยสารชาวจีนจะมาพักอย่างน้อยคนละ 3 วัน มีค่าใช้จ่ายวันละประมาณ 3 พันบาท คาดว่าสิ้นปีนี้จะมีผู้โดยสารต่างประเทศล้านคน ซึ่งจะสร้างความเจริญและรายได้สู่จังหวัดอย่างมาก
ท่าอากาศยานในสังกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน มีทั้งหมด 6 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร ทั้งสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินภูเก็ต ซึ่งเปิด 24 ชั่วโมงอยู่แล้ว สนามบินเชียงใหม่เปิดถึงเที่ยงคืน สนามบินหาดใหญ่และดอนเมือง เปิดถึง 22.00 น. โดยตั้งเป้าหากได้ข้อตกลงจะสามารถเริ่มเปิดดำเนินการเปิด 24 ชั่วโมงของท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ประมาณเดือนเมษายน 2558
 
29 สิงหาคม 2557 , 11:42 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่