ประชาชนและผู้ร่วมเสวนาแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ในการเสวนาเรื่อง เปิดบริการสนามบินเชียงใหม่ 24 ชั่วโมง เห็นต่างอย่างสร้างสรรค์

  
    ประชาชนและผู้ร่วมเสวนาแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ในการเสวนาเรื่อง เปิดบริการสนามบินเชียงใหม่ 24 ชั่วโมง เห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ โดยมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ในเวทีเสวนา เปิดบริการสนามบิน 24 ชั่วโมง เห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดบริการท่าอากาศยานเชียงใหม่ รองรับนักท่องเที่ยวที่ทวีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วย นายพรชัย จิตนวเสถียร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การเปิดบริการสนามบิน 24ชั่วโมง จะเป็นการเตรียมพร้อมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะเริ่มในปี 2558 ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีชัยภูมิที่ได้เปรียบ มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว หากไม่ฉกฉวยโอกาสนี้ เป็นไปได้สูงที่นักท่องเที่ยวจะไปลงในที่ที่มีความพร้อมกว่า เช่น พม่า กับเวียดนาม ก็จะเป็นการเสียโอกาสทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยกล่าวว่า เชียงใหม่เนเมืองพิเศษที่จะได้ประโยชน์ เนื่องจากมีความพิเศษที่มีความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมล้านนา และประเพณีที่ยังคงอยู่กว่า 700 ปีล่วงมาแล้ว รายได้ทั้งหมดจะตกอยู่กับชาวเชียงใหม่ ขณะเดียวกันการท่าอากาศยานควรให้การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม และควรพิจารณาให้คนในชุมชนได้รับสิทธิพิเศษ เช่นการจัดแสดง จำหน่ายสินค้าในท่าอากาศยาน การเข้า-ออกสนามบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธความเจริญได้ ไม่ดำเนินการวันนี้ ในอนาคตก็ต้องทำ ขอให้พิจารณาหลายมิติอย่างรอบคอบ อย่างประณีประนอม ให้การเยียวยาขับเคลื่อนพร้อมความเจริญ
ขณะที่ รศ.ดร.ประศักดิ์ ถาวรยุติการ กรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง กล่าวว่า เสียงเครื่องบินที่ดังถึง 80 เดซิเบล หากประชาชนในพื้นที่ต้องได้ยินตลอด 24 ชั่วโมง จะกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างมาก ขณะที่เครื่องบินใช้น้ำมันก๊าซ มีสารเคมีกว่า 20 ชนิด โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวที่อากาศไม่ถ่ายเท จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเห็นว่า จังหวัดเชียงใหม่ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวและการศึกษา โดยคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก
ขณะที่นาวาอากาศโทหลักชัย เฉลยปราชญ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่กล่าวว่า เครื่องบินปัจจุบันมีการทดสอบแรงผลักดันเสียง ซึ่งมีเสียงดังน้อยมากและต้องผ่านเกณฑ์เท่านั้นจึงจะให้บินได้
ด้านประชาชนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในพื้นที่ กล่าวว่า พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสูงสุดคือหมู่บ้านนิมมานนรดีที่ต้องทนฟังเสียงเครื่องบินกว่า 200 เที่ยวต่อวัน จาก 17 สายการบินระหว่างประเทศและ 8 สายการบินในประเทศ ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ อยากให้เปลี่ยนทิศทางการลง โดยให้ไปลงจอดด้านทิศเหนือ แทนทิศใต้ที่เป็นอยู่จะช่วยลดปัญหาไปได้มาก นอกจากนี้ยังมีปัญหาบ้านเรือนได้รับผลกระทบ ปัญหาขยะและถนนที่เสียหาย ขอให้การท่าอากาศยานเชียงหม่ แก้ปัญหาด้วย ทั้งนี้นายทวีชัย สิงห์โทราช ที่ปรึกษาเทศบาลเมืองแม่เหียะ กล่าวว่าก่อนจะเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงจริง ขอให้มีการทำประชาพิจารณ์จากคนแม่เหียะและผู้เกี่ยวข้องก่อน โดยผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่ายินดีที่จะรับฟังและแก้ปัญหา ขอให้คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ยินดีรับฟังและพร้อมแก้ปัญหา
 
29 สิงหาคม 2557 , 12:32 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่