งานสัมมนา SMEs วิธีทำเงิน

  
     หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานสัมมนา SMEs วิธีทำเงิน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย หอการค้าเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน จัดงานสัมมนา SMEs วิธีทำเงิน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ให้มีความเข้มแข็ง พร้อมสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อยื่นขอสินเชื่อ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ SMEs โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และใกล้เคียง กว่า 700 คน
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการบรรยาย เรื่อง มองอนาคต SMEs ไทยในอาเซียน ,ประสบการณ์คนทำได้ ง่ายกว่าที่คิด , ยกระดับ SMEs สู่ระดับนานาชาติ การเสวนา เรื่อง คนให้กู้เขาดูอะไร เปิดตัวแนะนำ Young Entrepreneur Chamber of Commerce : YEC ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และช่วงสำคัญ คือ ช่วงเพิ่มไอเดียให้แก่ผู้ประกอบการ โดยมีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในประเทศมาให้คำปรึกษาแนะนำ
 
29 สิงหาคม 2557 , 13:37 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่