ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้ ลดค่าโดยสารรถสี่ล้อแดงที่เข้าร่วมโครงการจัดระเบียบรถสาธารณะ ลงครึ่งหนึ่ง

  
     ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้ รถสี่ล้อแดงที่เข้าร่วมโครงการจัดระเบียบรถสาธารณะ จะลดค่าโดยสารลงอีกครึ่งหนึ่ง เพื่อส่งเสริมการใช้รถสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดระเบียบรถสาธารณะมาระยะหนึ่ง ยังคงมีปัญหาหลายประการเกิดขึ้น เช่น ประชาชนไม่สามารถแยกแยะได้ว่ารถสี่ล้อแดงคันไหนเข้าคิวจัดระเบียบ หรือ คันไหนวิ่งเส้นทางปกติ ความล่าช้าในการเดินทางเนื่องจากระบบจราจรต่างๆ ติดขัด ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงมีการพูดคุยกันกับทุกฝ่ายถึงปัญหา และแนวทางแก้ไขที่ควรจะเกิดขึ้น ได้ข้อสรุปว่า จะต้องมีการจัดทำป้ายเพื่อแสดงว่ารถสี่ล้อแดงคันไหนเข้าการจัดระเบียบ หารือกับตำรวจในการเปิดช่องทางให้คนสี่ล้อแดงวิ่งโดยเฉพาะ เพื่อความรวดเร็ว และให้ปรับลดค่าโดยสารจาก 20 บาท ในปัจจุบัน เป็น 10 บาท สำหรับประชาชนทั่วไป และจาก 10 บาท ราคานักเรียน นักศึกษา เป็น 5 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป โดยจะต้องมีการหางบประมาณหรือแหล่งทุนอื่นมาช่วยสนับสนุนสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด เมื่อลดราคาค่าโดยสารลง ขณะเดียวกัน ก็เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการรถสาธารณะมากยิ่งขึ้น
สำหรับรถสี่ล้อแดงของสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด มีกว่า 2,000 คัน เข้าร่วมโครงการจัดระเบียบรถสาธารณะ จำนวน 550 คัน ประจำ 11 เส้นทาง โดยจะมีการประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
 
29 สิงหาคม 2557 , 16:10 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่