รายงานพิเศษ ปางช้างเอลลี่ ปางช้างบูติคของเชียงใหม่ ทางเลือกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง

  
     รายงานพิเศษ ปางช้างเอลลี่ แม่ตะมาน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปางช้างบูติค ทางเลือกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง แห่งเดียวในโลกที่เปิดปางช้างลักษณะให้เช่าแบบส่วนตัว
การท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของจังหวัดเชียงใหม่ โดยพบว่าขณะนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มมหาเศรษฐีจากทุกมุมโลก ได้มองเห็นเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทาง ไม่ว่าจะมาเพื่อการพักผ่อน พำนักระยะชาว ท่องเที่ยวธรรมชาติ พักตามโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีกำลังจ่าย และต้องการพื้นที่ส่วนตัวในการท่องเที่ยวที่ไม่ปะปนกับนักท่องเที่ยวรายอื่นๆ โดยพบว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาเมืองไทย มีเป้าหมายในใจว่ามาแล้วจะต้องเห็นวัฒนธรรม ประเพณี แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อาหารพื้นเมือง และหนึ่งในสิ่งที่นักท่องเที่ยวอยากเห็นคือช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย นางอัญชลี กัลมาพิจิตร เจ้าของปางช้างเอลลี่ แม่ตะมาน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปางช้างเอลลี่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ โดยเปิดบริการนักท่องเที่ยวกลุ่มกำลังซื้อสูง ตกแต่งอย่างดีสไตล์บาหลี ผสมผสานความเป็นล้านนาอย่างลงตัว ท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ริมน้ำแม่แตงที่ไหลผ่านตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวที่จะรับเข้าเพียงวันละไม่เกินสองคณะ จะมีพื้นที่ส่วนตัว โดยไม่เปิดรับกลุ่มอื่น เสมือนเป็นเจ้าของปางช้าง สามารถออกแบบกิจกรรมได้เอง ทั้งการสัมผัสวิถีชีวิตช้าง ด้วยการช่วยช้างอาบน้ำ ป้อนอาหารช้าง ชมช้างแสดงความสามารถแสนรู้ ร่วมวาดรูปกับช้าง ล่องแพทานอาหารหรูที่สั่งตรงจากโรงแรมระดับ 5 ดาว เสมือนเปิดให้เช่าปางช้างเป็นห้องรับแขกใหญ่ๆ แห่งเดียวในโลกที่ดำเนินการลักษณะนี้
นายวิทวัส อินต๊ะบุญมา ผู้จัดการปางช้างเอลลี่ กล่าวว่าสำหรับลูกค้ากลุ่มกำลังซื้อสูง ได้เพิ่มจำนวนขึ้นมาเรื่อย ๆ แต่กลับพบว่าสินค้าและบริการรองรับ มีไม่มากนัก ปางช้างเอลลี่ ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการปรับตัว และยังครอบความเป็นหนึ่งเดียวในโลกมากว่า 7 ปีแล้ว และพบว่านักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวตลอดทั้งปี ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวเกือบทุกวัน ขณะที่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว มียอดจองเต็มทุกวัน
ปางช้างแอลลี่ ปางช้างบูติคของจังหวัดเชียงใหม่ คือสินค้าท่องเที่ยวแบบทางเลือกที่เป็นความภาคภูมิใจของคนเลี้ยงช้าง เพราะสามารถยกระดับและทำรายได้จากกิจกรรมของช้างให้เพิ่มมากขึ้นและสามารถเลี้ยงดูช้าง ควาญช้างได้เป็นอย่างดี การทำปางช้างขนาดเล็กที่ไม่เน้นกิจกรรมของช้างมากจนเกินไปยังสอดรับกับแนวทางอนุรักษ์ช้างไทยของรัฐบาลอีกด้วย
 
30 สิงหาคม 2557 , 16:33 น. , อ่าน 1287  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่