ชาวบ้านวัดยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขอที่ดินป่าช้าคืนจากอดีตพนักงานป่าไม้

  
     ชาวบ้านกว่าสองร้อยคนรวมตัวที่วัดยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขอที่ดินป่าช้าคืนจากอดีตพนักงานป่าไม้ซึ่งยึดครองนานหลายปี
ที่ศาลาหน้าวัดยั้งเมิน บ้านยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ นายประดิษฐ์ เขียวอ่อน กำนันตำบลยั้งเมินนำชาวบ้านกว่า 200 คนประชุมร่วมกับ นายกนิธ ธเนศภัธรา ที่ดินอำเภอสะเมิง เพื่อหาข้อสรุปในการกำหนดเขตพื้นที่ป่าช้าของหมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมดรวม 7 ไร่ แต่ถูกนายสุรัตน์ สร้อยรอด อดีตพนักงานป่าไม้ จ.เชียงใหม่ ยึดครองที่ดินของป่าช้าพื้นที่จำนวน 4 ไร่ ไว้นานหลายปี พร้อมสร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นโรงรถ โรงเก็บหอม และยังได้นำสแลมดำกันแนวพื้นที่ป่าช้าด้านหน้าที่ติดถนนไว้ ไม่ให้ผู้ใดเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยชาวบ้านกล่าวว่า เดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าเปิด มีต้นไผ่และต้นไม้ยืนต้นนานาชนิด สามารถผ่านไปมาได้ แต่เมื่อมีการกันพื้นที่ เกรงว่าจะมีการยึดครองเอาไว้เป็นของส่วนตัวจึงได้มีการประชุมเพื่อหาข้อยุติและขอคืนพื้ที่ทั้งหมดให้เป็นของส่วนรวม โดยผลการประชุมได้ข้อสรุปคือ ที่ดินอำเภอได้นำโฉนดในอดีตมาเทียบกับพื้นที่ป่าช้าทั้งหมดในปัจจุบัน และให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านชี้แนวเขต ชาวบ้านทั้งหมดยืนยันว่าพื้นที่เดิมของป่าช้าทั้งหมดอยู่จุดใดบ้างเพื่อดำเนินการปักหมุดโฉนดใหม่ เนื่องจากหลักหมุดเดิมในอดีตนั้นถูกถอดออกไปหมดแล้ว โดยการที่ชาวบ้านมาประชุมรวมกันก็เพื่อขอให้คืนพื้นที่ให้ป่าช้าเพื่อให้ชาวบ้านส่วนรวมได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
 
31 สิงหาคม 2557 , 18:03 น. , อ่าน 1277  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่