การประมูลป้ายทะเบียนเลขรถสวยหมวดอักษร ขท จังหวัดเชียงใหม่ ได้เงินกว่า 23 ล้านบาท

  
    การประมูลป้ายทะเบียนเลขรถสวยหมวดอักษร ขท จังหวัดเชียงใหม่ ได้เงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกว่า 23 ล้านบาท
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการเปิดประมูลป้ายทะเบียนเลขรถสวยครั้งที่ 14 หมวดอักษร ขท จำนวน 301 หมายเลข ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ แล้วเสร็จแล้ว โดยการประมูลครั้งนี้มีรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทั้งสิ้น 23,539,900 บาท โดยพบว่าประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก แม้ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ก็ยังได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก แม้ว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จะเปิดประมูลป้ายทะเบียนเลขรถสวยเฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ผ่านมาหมวดอักษร ขต ได้เงินไปจำนวนกว่า 26 ล้านบาท โดยหมายเลขที่มียอดประมูลสูงที่สุดคือ ขท 9999 จำนวน 1.6 ล้านบาท รองลงมาคือ ขท 8888 ที่ 1.5 ล้านบาท ส่วนเลขที่ประมูลต่ำสุดคือ ขท 6116 ประมูลที่ราคา 18,000 บาท
สำหรับรายได้ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งทั้ง 13 ครั้งที่ผ่านมา ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นำเงินเข้าสมทบกองทุน 323 ล้านบาทและนำกลับมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการประมูลป้ายทะเบียนเลขรถสวยครั้งต่อไปคือครั้งที่ 15 หมวดอักษร ขธ จะมีขึ้นในเดือนมกราคม 2558
 
31 สิงหาคม 2557 , 18:37 น. , อ่าน 1236  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่