ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาคืบหน้าไปมาก ขณะที่บ้านแม่เหียะใน พบกระทำผิดเงื่อนไขมติคณะรัฐมนตรี 60 แปลง

  
     ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาคืบหน้าไปมาก ขณะที่บ้านแม่เหียะใน พบกระทำผิดเงื่อนไขมติคณะรัฐมนตรี 60 แปลงจากที่แจ้งครอบครองไว้ 174 แปลง
นายกมลชัย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เปิดเผยว่า ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่า ที่ผ่านมา สนองนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขณะนี้ได้ดำเนินการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาคืบหน้าไปมาก ขณะเดียวกันยังให้หน่วยจัดการต้นน้ำและหน่วยงานที่รับผิดชอบเฝ้าระวัง โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 โดยจะนำแผนที่ดาวเทียมลงลงเอ็กซเรย์พื้นที่จรงิอีกครั้ง ล่าสุดได้จัดประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อมอบนโยบาย โดยพื้นที่ที่ต้องเร่งแก้ไขด่วนคือพื้นที่ที่นายทุนนำไปสร้างรีสอร์ท ปลูกยางพารา ทำสวนส้ม โดยที่พบชัดเจนคือที่บ้านแม่เหียะใน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ซึ่งแจ้งครอบครองไว้ 174 แปลงและกระทำผิดเงื่อนไข 60 แปลง โดยจะเข้าไปดำเนินการเอาผิดกับผู้กระทำดังกล่าวก่อน โดยจะไม่ให้กระทบราษฎรยากไร้ที่ไม่กระทำผิด
นอกจากที่บ้านแม่เหียะใน แล้ว ยังพบการกระทำผิดที่ ขุนช่างเคี่ยนด้วย โดยการทำผิดเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ คือ ให้เป็นพื้นที่ทำกิน แต่นำไปสร้างบ้านเรือน หรือเปลี่ยนผู้ครอบครอง หรือเปลี่ยนพืชเกษตร เป็นต้น
 
2 กันยายน 2557 , 09:47 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่