ชาวไนท์บาร์ซ่าติดตามระดับน้ำแม่ปิงใกล้ชิด หวั่นน้ำป่าไหลมาสมทบท่วมเขตเมืองเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามระดับน้ำในแม่น้ำปิงยังอยู่ในภาวะปกติ

  
     จากกรณีฝนที่ตกหนักหลายวัน ต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำหลายสายในจังหวัดเชียงใหม่ ระดับเพิ่มสูงขึ้น ล่าสุดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์แม่น้ำฝาง ซึ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยได้ออก ออกประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมทางน้ำเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากที่อาจขึ้น
ล่าสุดสถานการณ์แม่น้ำปิง ระดับน้ำที่จุดตรวจวัด P.1 สะพานนวรัตน์ อยู่ที่ 1.90 เมตร ซึ่งถือว่ายังอยู่ในภาวะปกติ ส่วนที่จุดตรวจวัด P.67 บ้านแม่แต อ.สันทราย อยู่ที่ 0.90 เมตร อยู่ในระดับปกติด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามจากเหตุฝนตกหนักติดต่อกันพบว่า น้ำในแม่น้ำได้เปลี่ยนเป็นสีแดงโคลนจากน้ำป่าที่ไหลลงมาสมทบ ล่าสุดผู้ประกอบการย่านไนท์บาร์ซ่าและชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำของเมืองเชียงใหม่ เริ่มติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะเกรงว่าฝนที่ตกหนักหลายวันอาจทำให้มวลน้ำจากอำเภอทางตอนเหนือไหลลงสู่แม่น้ำปิงเข้าท่วมเขตเมืองเชียงใหม่ได้
ข้อมูลจากศูนย์อุทกวิทยาภาคเหนือตอนบน ระบุ สองเขื่อนใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีพื้นที่รับน้ำได้อีกมาก โดยที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 137.595 ล้าน ลบ.ม คิดเป็นร้อยละ 51.92 ของความจุอ่าง ส่วน เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 36.206 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 13.77 ของความจุอ่าง
 
2 กันยายน 2557 , 14:41 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่