ชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนายื่นหนังสือบริษัททัวร์งดจ้างไกด์ต่างด้าว

  
     ชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา ตระเวนยื่นหนังสือให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวทั่วเชียงใหม่ ไม่ให้จ้างมัคคุเทศก์ต่างด้าวและมัคคุเทศก์เถื่อนภาษาจีน รวมทั้งช่วยสกัดทัวร์ศูนย์เหรียญ
นายมานพ แซ่เจีย ประธานชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา และสมาชิกเป็นมัคคุเทศก์ภาษาจีน เดินทางเข้ายื่นหนังสือให้กับผู้ประกอบการนำเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่รับทัวร์นักท่องเที่ยวชาวจีน เพื่อขอความร่วมมือไม่ให้จ้างมัคคุเทศก์ต่างด้าวและมัคคุเทศก์เถื่อนภาษาจีนมาใช้นำเที่ยว รวมทั้งให้ช่วยกันป้องกันไม่ให้มีการทำทัวร์ศูนย์เหรียญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเสียหายให้การภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เพราะนอกจากจากจะเป็นการแย่งอาชีพคนไทยแล้วยังผิดกฎหมายด้วย เนื่องจากตามกฎหมายมัคคุเทศก์เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทย รวมทั้งการใช้มัคคุเทศก์ต่างด้าวและมัคคุเทศก์เถื่อน ยังจะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับการท่องเที่ยวด้วย เพราะมัคคุเทศก์กลุ่มนี้ไม่มีความเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างลึกซึ้งแท้จริง จึงอาจจะทำให้มีการถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวเข้าใจอย่างผิดเพี้ยนด้วย ขณะเดียวกันยังได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ช่วยกันสอดส่องป้องกันดูแลไม่ให้มีการทำทัวร์ศูนย์เหรียญด้วย เพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเชียงใหม่เกิดความเสียหาย
ปัญหาการว่าจ้างมัคคุเทศก์ต่างด้าวและมัคคุเทศก์เถื่อนภาษาจีน รวมทั้งทัวร์ศูนย์เหรียญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น เพิ่งจะเริ่มเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงประมาณ 4-5 เดือนที่ผ่านมา ตามความนิยมของนักท่องเที่ยวจีนที่หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวบางแห่งเลือกที่จะจ้างมัคคุเทศก์ต่างด้าวหรือมัคคุเทศก์เถื่อนภาษาจีน ที่มีค่าจ้างถูกกว่าแทน โดยไม่ได้คำนึงถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมา โดยพบว่ามีการลักลอบทำทัวร์ศูนย์เหรียญด้วย ส่งผลเสียต่อการท่องเที่ยวโดยก่อนหน้านี้ทางกลุ่มได้ได้ยื่นหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัดเชียงใหม่,การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่,ตำรวจท่องเที่ยว และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อให้ป้องกันแก้ไขปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ให้รุนแรงมากไปกว่านี้
 
2 กันยายน 2557 , 18:27 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่