ตัวแทนจาก 27 ประเทศ ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของประเทศแผนสมาชิกโคลัมโบ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

  
     ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวรัชนีกร สริสิริ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกลางด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศสมาชิกแผนโคลัมโบและการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการลดอุปสงค์ยาเสพติดครั้งที่ 10 มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกแผนโคลัมโบ และประเทศสังเกตุการณ์จาก 20 ชาติกว่า 80 คนเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการของประเทศสมาชิกและกำหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติด ซึ่ง CPDAP คาดหวังจะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ในการพัฒนายุทธศาสตร์และริเริ่มโครงการ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานประเทศสมาชิกทั้งหมดด้วย รองเลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าวว่า กลยุทธ์ในการควบคุมยาเสพติด จำเป็นต้องอาศัยแนวทางที่สมดุลระหว่างการลดอุปสงค์และอุปทาน และความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริม ความร่วมมือทางอาญา โดยในส่วนของยาเสพติดสังเคราะห์ ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น ขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทางเลือกแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลูกพืชเสพติด โดยเฉพาะเกษตรกรในประเทศบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ และสามเหลี่ยมพระจันทร์เสี้ยว ทั้งนี้จากประสบการณณ์ที่ประเทศไทย ประสบผลสำเร็จกว่า 40 ปีในการพัฒนาทางเลือก เป็นหนึ่งในแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการลดการปลูกฝิ่น สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสนองความต้องการของคนในท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศที่สนใจในเรื่องนี้ สำหรับแผนโคลัมโบ เป็นหนึ่งในองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคที่เก่าแก่ที่สุดองค์กรหนึ่ง ก่อตั้งเมื่อปี 2494 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก โดยมีแนวคิด ช่วยเหลือตัวเอง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันมีสมาชิก 27 ประเทศ
 
3 กันยายน 2557 , 10:18 น. , อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่