โรงเรียนชราบาลแห่งแรกของประเทศไทย เตรียมมอบปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัยให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1

  
     โรงเรียนชราบาลแห่งแรกของประเทศไทย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมมอบปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัยให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1
นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่เปิดเผยว่า เทศบาลเชิงดอย ก่อตั้ง “โรงเรียนชราบาล วุฒิวิทยาลัย ที่เปิดสอนเฉพาะผู้สูงอายุ เป็นแห่งแรกของประเทศ โดยผู้เข้าเรียนจะต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2556 เป็นเวลา 1 ปี และมีกำหนดจะมอบปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัยในวันที่ 8 กันยายน 2557 นี้ โดยวันแรกมีนักเรียน 80 คน ปัจจุบันมีมากถึง 257 คน ผู้เรียนอายุสูงสุด 92 ปี เปิดสอนทุกวันพุธของสัปดาห์ เริ่มต้นด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ จากนั้นเรียนตามปกติ โดยมีอาจารย์ผู้สอนจากสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ และอีกหลากหลายสาขา เช่น ภาษาล้านนาโบราณ กิจกรรมงานฝีมือ จักสาน เย็บผ้า งานดอกไม้ประดิษฐ์ หรืองานแกะสลัก นวดแผนไทย และยังมีพระสงฆ์สอนการปฏิบัติธรรม และทำสมาธิอีกด้วย โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยได้จัดแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆหมุนเวียนกันมาตรวจสุขภาพให้ผู้เรียน ในระหว่างเรียนมีอาหารเลี้ยงตลอดในการเปิดการเรียนการสอน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ถ่ายทอดภูมิปัญญา ศึกษาเทคโนโลยี แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ" ซึ่งนักเรียนจะจบรุ่นแรกปี 1 รับปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัยวันที่ 8 กันยายน 2557 ที่อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด โดยมี ดร.ดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการสำนักพระราชวังเป็นประธานในพิธี
 
3 กันยายน 2557 , 16:37 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่