ศูนย์อุทกวิทยา และบริการจัดการน้ำภาคเหนือตอนบน รายงานสถานการณ์น้ำภาคเหนือแม่น้ำยมล้นตลิ่งที่จังหวัดแพร่

  
     ศูนย์อุทกวิทยา และบริการจัดการน้ำภาคเหนือตอนบน รายงานสถานการณ์น้ำภาคเหนือล่าสุดพบแม่น้ำยมเริ่มล้นตลิ่งที่จังหวัดแพร่ ขณะที่แม่น้ำปิง วัง น่าน และแม่น้ำลาวยังอยู่ในระดับปกติ
จากเหตุการณ์ฝนตกหนักในภาคเหนือ ล่าสุดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางจากทะเลอันดามันพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณภาคเหนือมีฝน และฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ในช่วงตลอดระยะปลายสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตามพบว่าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักทางภาคเหนือมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ และพบว่าแม่น้ำยมที่ไหลผ่านจังหวัดแพร่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นกว่าจุดวิกฤติ และเอ่อล้นตลิ่งแล้ว
ทางด้านศูนย์อุทกวิทยา และบริการจัดการน้ำภาคเหนือตอนบน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักของภาคเหนือตอนบนว่า แม่น้ำปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ ณ จุดวัดระดับน้ำ P 1 เชิงสะพานนวรัตน์ มีปริมาณเพิ่มสูงสุดที่ 2.40 เมตร เมื่อเวลา 15 นาฬิกาของวานนี้ (3กย.57) ส่วนวันนี้น้ำเริ่มทรงตัวและลดลงอย่างช้าๆ ขณะที่จุดวิกฤติอยู่ที่ 3.70 เมตร น้ำแม่วางที่อำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่ วัดได้ 2.18 เมตร ขณะที่จุดวิกฤติที่ 4.50 เมตร ทรงตัว ส่วนน้ำแม่กวง น้ำแม่ทา จังหวัดลำพูน น้ำแม่วัง จังหวัดลำปาง น้ำแม่ลาว จังหวัดเชียงราย แม่น้ำน่าน จังหวัดน่านยังไม่ถึงระดับวิกฤติ ในภาคเหนือมีแม่น้ำยมที่จังหวัดแพร่ที่เพิ่มระดับอย่างต่อเนื่องและเริ่มเอ่อล้นตลิ่งตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา ระดับน้ำสูงถึง 8.48 เมตร ขณะที่จุดวิกฤตอยู่ที่ 8.20 เมตร ล่าสุดน้ำได้เริ่มลดระดับลงแล้ว
 
4 กันยายน 2557 , 14:42 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่