กรมการแพทย์ จัดประชุมวิชาการสถานพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมสถานพยาบาลเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลา เพื่อรองรับหากเกิดสถานการณ์ หลังพบผู้ป่วยในไทยแล้ว 1 ราย
กรมการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ จัดประชุมวิชาการสถานพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.ทันตแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ เป็นการมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้านความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา วิทยาการระบาด การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันการติดเชื้อและแนวปฏิบัติงานเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยสงสัย ยืนยันโรคติดเชื้ออีโบลาในโรงพยาบาล ซึ่งเมื่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จะสามารถเตรียมรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่มีการซ้อมแผนการรับมือไปแล้ว 1 ครั้ง จำลองสถานการณ์ลำเลียงผู้ป่วยจากสนามบินไปยังโรงพยาบาล
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลัน เป็นโรคที่มีความรุนแรงสูง ไม่มีวัคซีนป้องกันและยังไม่มียารักษา จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคแอฟริกา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 26 สิงหาคม 2557 พบผู้น่าสงสัย น่าจะเป็นและยืนยันแล้วว่าเป็นผู้ป่วยสะสม 3,069 ราย เสียชีวิตแล้ว 1,552 ราย ใน 4 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย เซียร์ราลีโอน และไนจีเรีย สำหรับการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคหรือผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศไทย 1 ราย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 โดยเป็นผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดมีอาการไข้ 38.8 องศาเซลเซียส มีอาการเจ็บคอ มีน้ำมูก ได้รับตัวไว้ดูแลรักษาในห้องแยกโรคของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และมีผู้สัมผัสผู้ป่วยรายนี้ที่ต้องเฝ้าระวัง จำนวน 16 คน
 
4 กันยายน 2557 , 15:39 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่