มณฑลทหารบกที่ 33 ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง หลังชาวบ้านร้องเรียน ว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ นส.3ก ทับพื้นที่ป่าสงวน

  
     มณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ หลังชาวบ้านร้องเรียน ว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ นส.3ก ทับพื้นที่ป่าสงวน ด้านจังหวัดกำลังเร่งตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ดังกล่าว เพื่อเตรียมดำเนินการในขั้นต่อไป
พันเอกบุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการบุกรุกป่า หลังจากที่มีชาวบ้านร้องเรียนไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุและร้องเรียนมณฑลทหารบกที่ 33 ว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ นส.3ก ทับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง ในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าฯ จำนวน 100 ไร่ แต่มีผู้แอบอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินจำนวน 2 แปลง แปลงแรกมีเนื้อที่กว่า 2 ไร่ ส่วนแปลงที่ 2 มีเนื้อที่กว่า 11 ไร่ พร้อมทั้งได้ยื่นความจำนงขอตัดต้นสักจำนวน 1,200 ต้น และขอให้เจ้าหน้าที่ที่ดินเข้ารังวัดพื้นที่เพื่อกำหนดขอบเขตที่ดิน ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงให้ชะลอการตัดออกไปก่อน เพื่อเข้าตรวจสอบ พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิสูจน์เอกสารสิทธิ์ที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสองรายนำมาแสดงนั้นเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งทางจังหวัดได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการหาขอบเขตที่ดิน 100 ไร่ ที่อยู่ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ แล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดขอบเขตว่าเป็นพื้นที่ประเภทใด เช่น เป็นป่าถาวร ป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยาน หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้มาเทียบเคียงกันแล้วสรุปว่าพื้นที่ตามเอกสารสิทธิ์อยู่ในเขตใด จึงจะดำเนินการต่อไป
 
5 กันยายน 2557 , 08:57 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่